Editörden

Editörden
 • Nihal Kundakçı
Turk J Dermatol 2014; 8: 0-0
Editörden
 • A. Sebnem Özkan
Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0
Editörden
 • A. Sebnem Özkan
Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0
Editörden
 • A. Sebnem Özkan
Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0
Editörden
 • A. Sebnem Özkan
Turk J Dermatol 2012; 6: 0-0
Editörden
 • Nihal Kundakçi
Turk J Dermatol 2014; 8: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2017; 11: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2017; 11: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2017; 11: 0-0
EDİTÖRDEN
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2018; 12: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2018; 12: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2018; 12: 0-0
Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2019; 13: 0-0
3. Dermatoloji Kis Okulu'nun Ardindan...
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2011; 5: 1-4
2. Dermatoloji Kış Okulu'nun Ardından...
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2010; 4: 1-3
Hosçakalin - Editöryel
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2010; 4: 91-92

Özgün Araştırma

Erken Evre Mikozis Fungoidesli Hastalarda Başlangıç Tarama Testlerinin ve Modifiye Şiddet Ağırlıklı Değerlendirme Ölçeğinin Önemi: Dört Yıllık Bir Retrospektif Çalışma
 • Pınar İncel Uysal
 • Neslihan Akdoğan
 • Mesude Falay
 • Buket Şahin
 • Gülsüm Özet
 • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2019; 13: 1-7 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3699
Kutanöz Leishmaniasiste Deneyimli Uzman ve Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tarafından Yapılan Lezyonal Yaymaların Tanısal Değeri
 • İsa An
 • Mehmet Harman
 • İbrahim Çavuş
 • Ahmet Özbilgin
Turk J Dermatol 2019; 13: 1-5 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3812
Psoriazis Vulgaris Tanılı Hastalarda Oral Bulgular ile Ağız ve Diş Sağlığının Değerlendirilmesi
 • Atiye Oğrum
 • Özge Göktürk
 • Fatma Uçan Yarkaç
Turk J Dermatol 2019; 13: 6-12 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2019.3824
Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Seval Karasatı
 • Arzu Karataş Toğral
 • Özlem Özkaya Akoğuz
 • Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11 DOI: 10.4274/tdd.2384
Huzur Evi Sakinlerinde Görülen Dermatolojik Hastalıkların Prevalansı, Cinsiyet ve Diğer Hastalıkları ile İlişkisi
 • İlkay Özer
 • Selami Aykut Temiz
 • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2019; 13: 8-12 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3689
Akademik Personelin Güneşten Korunma ve Güneş Koruyucu Kullanımıyla İlgili Bilgi, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
 • Emine Tuğba Alataş
 • Asude Kara Polat
 • Gürsoy Doğan
 • Metin Pıçakçıefe
Turk J Dermatol 2018; 12: 9-17 DOI: 10.4274/tdd.3444
PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma
 • Melike Umarova Aslan
 • Algün Polat Ekinci
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17 DOI: 10.4274/tdd.2413
Yassı Hücreli Karsinom ve Keratoakantom Ayırıcı Tanısında GLUT-1, COX-2, MMP-19 ve p53’ün Değeri
 • Havva Hande Keser Şahin
 • Yılmaz Baş
 • Hatice Reyhan Eğilmez
Turk J Dermatol 2019; 13: 13-19 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3737
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Cinsel ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Prevalansının Araştırılması
 • Hamza Yıldız
 • Erdal Pan
 • Abdullah Bolu
 • Memet Ersan Bilgili
 • İsmail Gümüş
 • Özlem Karabudak Abuaf
Turk J Dermatol 2015; 9: 18-22 DOI: 10.4274/tdd.2291
İsotretinoin Böbrekler Üzerinde Güvenli Bir Tedavidir: Geriye Dönük Bir Çalışma
 • Nehir Parlak
 • Emine Ünal
 • Nurkan Aksoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 18-22 DOI: 10.4274/tdd.3478
Çocukluk Çağı Herpes Zoster Enfeksiyonu: Retrospektif Çalışma
 • Ebru Karagün
Turk J Dermatol 2019; 13: 20-24 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3701
PSORTAKSİS: Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği’nde Kullanılan Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemi
 • Kemal Özyurt
 • Atıl Avcı
 • Ragıp Ertaş
 • Yılmaz Ulaş
 • Muhammed Reşat Akkuş
 • Emin Özlü
 • Mustafa Atasoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 23-27 DOI: 10.4274/tdd.3418
Şiddetli Akne Vulgaris Hastalarındaki Anksiyete ve Depresyonun Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Gülhan Gürel
 • Hikmet Saçmacı
Turk J Dermatol 2019; 13: 25-29 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3725
TLR2 ve TLR4 Gen Polimorfizmlerinin Psoriasis ile İlişkisi
 • Fatih Mehmet Keni
 • Sevim Karakaş Çelik
 • Nilgün Solak
 • Güneş Çakmak Genç
 • Ahmet Dursun
Turk J Dermatol 2018; 12: 28-32 DOI: 10.4274/tdd.3508
El Skuamöz Hücreli Karsinomu: Klinik Özellikler, Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Sağkalım: 129 Hastalık Serinin Sonuçları
 • Fatih Irmak
 • Selami Serhat Şirvan
 • Merdan Serin
 • Kamuran Zeynep Sevim
 • Ayşin Karasoy Yeşilada
 • Sevgi Kurt Yazar
Turk J Dermatol 2019; 13: 30-34 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3820
Psoriasisin Doğal Seyrinin Tanımlanması: 100 Hastadan Oluşan Tek-Merkezli Bir Kohort Çalışması
 • Birgül Özkesici-Kurt
 • Levent Dönmez
 • Berna Nazlım
 • Selen Bozkurt
 • Ayşe Akman-Karakaş
 • Ertan Yılmaz
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 33-37 DOI: 10.4274/tdd.3505
Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması
 • Hamide Sayar
 • Kemal Özyurt
 • Sefika Karabulut
 • Perihan Özlem Doğan
 • Nurten Seringeç
 • Emine Silay
Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75 DOI: 10.4274/tdd.2357
Dermatoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Bilal Sula
 • Haydar Uçak
 • Mustafa Arıca
Turk J Dermatol 2015; 9: 76-80 DOI: 10.4274/tdd.2522
Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Deniz Arık
 • Ersoy Acer
 • Evrim Yılmaz
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 85-89 DOI: 10.4274/tdd.3409
Eritemotelenjiektatik ve Papülopüstüler Rozasea Tedavisinde Q-Anahtarlı Potassium Titanyl Phosphate Lazer ve Uzun Atımlı Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Lazerin Etkinliği ve Güvenilirliğinin Karşılaştırması
 • Pelin Üstüner
 • Ali Balevi
 • Mustafa Özdemir
Turk J Dermatol 2018; 12: 90-95 DOI: 10.4274/tdd.3535
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Yetişkinlerin Güneşin Zararlı Etkileri ve Korunma Yolları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
 • Elçin Balcı
 • Hasan Durmuş
 • Ebru Ergün Arslantaş
 • İskender Gün
Turk J Dermatol 2018; 12: 96-99 DOI: 10.4274/tdd.3605
Vitiligo ve Fibromiyalji Sendromu Arasında Muhtemel Bir Bağlantı Olabilir mi?
 • Ayhan Aşkın
 • Ayten Özkan
 • Seciye Eda Bıyıklı
 • Aliye Tosun
Turk J Dermatol 2018; 12: 100-106 DOI: 10.4274/tdd.3611
Türk Psoriasis Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
 • Özgül Mustu Koryürek
 • Arzu Karataş Toğral
 • Mehmet Mert Koryürek
 • Hatice Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2015; 9: 123-127 DOI: 10.4274/tdd.2461
Verruka Vulgarisli Hastaların Hastalıkları ile İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları
 • Gülcan Saylam Kurtipek
 • Fatma Gökşin Cihan
 • Fatma Tunçez Akyürek
 • Arzu Ataseven
 • Ayşe Sarıoğlu
 • Zahide Akman
Turk J Dermatol 2015; 9: 128-131 DOI: 10.4274/tdd.2457
Türkiye’de Dermatoloji Alanında Yapılan Yayınların Beş Yıllık Değerlendirmesi
 • Andaç Salman
Turk J Dermatol 2018; 12: 129-134 DOI: 10.4274/tdd.3557
Malign Melanomlu Hastalarda Serum Amiloid A ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 Düzeyleri: Klinik Değerlendirme ve Evre ile Korelasyon
 • Yavuz Kayaş
 • Ferhan Sağın
 • Yasemin Akçay
 • Gizem Kocabaş Yenipazar
 • Elif Azarsız
 • Eser Sözmen
 • Fezal Özdemir
 • Işıl Karaarslan
Turk J Dermatol 2018; 12: 135-142 DOI: 10.4274/tdd.3643
Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri
 • Nursel Dilek
 • Yunus Saral
 • Ramazan Dilek
 • Derya Yüksel
 • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140 DOI: 10.4274/tdd.1831
Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
 • Yeşim Şenol
 • Yusuf Kenan Çetinoğlu
 • Ayşe Çakıl
 • Burcu Arı
 • Saniye Başak
 • Nazlı Murat
 • Ebru Turgut
 • Utku Çağlayan
 • Büşra Bilim
 • Gizem Açıkgöz
 • Nesrin Erkek
 • Ayşe Akman Karakaş
Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146 DOI: 10.4274/tdd.1863
Alopesi Areatalı Hastalarda El Dermoskopu Kullanarak Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi
 • Özlem Karadağ Köse
 • A. Tülin Güleç
Turk J Dermatol 2018; 12: 143-148 DOI: 10.4274/tdd.3624
Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi
 • Seval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2014; 8: 147-150 DOI: 10.4274/tdd.1971
Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme
 • Engin Şenel
 • Yasemin Yuyucu Karabulut
 • Hacı Halil Karabulut
 • Yasemin Dölek
 • Nazmiye Kurşun
Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153 DOI: 10.4274/tdd.1904
El Egzamasında Yama ve İğne Testleri: Altmış Yedi Olguluk Seri Sonuçları
 • Bilge Fettahlıoğlu Karaman
 • Suhan Günaştı Topal
 • Varol Lütfü Aksungur
Turk J Dermatol 2017; 11: 158-161 DOI: 10.4274/tdd.2944
Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoidli Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total İmmünoglobulin E Düzeylerine Etkisi
 • Pınar İncel Uysal
 • Yıldız Hayran
 • Neslihan Akdoğan
 • Ayşe Öktem
 • Ahmet Atılan