Olgu Sunumu

Vitiligo ve Psoriazis Birlikteliği: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

  • Asena Çiğdem Doğramaci
  • Didem Didar Balcı
  • Ebru Çelik

Turk J Dermatol 2009;3(1):22-24

Vitiligo ve psoriazis sık görülen hastalıklardır. Ancak birliktelikleri nadir rastlanan bir durumdur. Bu birlikteliğin nedeni tam olarak anlaşılamamakla birlikte Köbner benzeri fenomen olabileceği düşünülmektedir. Burada vitiligo ve psoriazisin bir arada görüldüğü dört olgu sunulmakta ve literatür gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, psoriazis, otoimmunite, Köbner fenomeni\r\n