Olgu Sunumu

UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus

DOI: 10.4274/tdd.1595

  • Pınar Özuğuz
  • Merve Demir
  • Şeval Doğruk Kaçar
  • Çiğdem Tokyol
  • Şemsettin Karaca

Turk J Dermatol 2014;8(2):108-110

Liken striatus etyolojisi bilinmeyen, sıklıkla çocuklarda, daha nadir olarak yetişkinlerde görülen, blaşko çizgileriyle uyumlu kendi kendini sınırlayan likenoid papüllerin görüldüğü bir erüpsiyondur. Atopik zemin ile ilişki gösteren olgular olduğu gibi aynı aile bireylerinde de bildirilmiştir. Bunun yanında viral enfeksiyonlar, aşılar ve travma ile ilişkili olgular da bildirilmiştir. Genetik yatkınlık zemininde çeşitli çevresel tetikleyiciler etkili olabilir. Burada psoriazis nedeniyle idame UVB tedavisi alırken, kol ve gövdesinde liken striatus lezyonları gelişen kırk sekiz yaşında bayan hasta sunulmuştur. Fototerapi immünosupresif ve travmatik etkileri ile tetikleyici rol oynamış olabilir.

Anahtar Kelimeler: Liken striatus, psoriazis, UVB tedavisi, ultraviyole, immünsüpresyon, travma