Olgu Sunumu

Sağlıklı İki Çocukta Herpes Zoster

  • İbrahim Kökçam
  • Nursel Dilek

Turk J Dermatol 2009;3(1):19-21

Herpes zoster, varisella zoster virüsünün reaktivasyonu ile oluşan akut dermatomal viral bir enfeksiyondur. Hastalık, ileri yaşta ve immün sistemi baskılanmış kişilerde sık görülürken, sağlıklı çocuklarda nadiren görülür.

Burada virüs reaktivasyonunu tetikleyecek herhangi bir faktörün tespit edilemediği, trigeminal yerleşimli iki herpes zoster olgusu, hastalığın sağlıklı çocuklarda nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, Herpes zoster otikus, Herpes zoster oftalmikus, çocuk, asiklovir