Olgu Sunumu

Ramsay Hunt Sendromlu Bir Çocuk Olgu

10.4274/tdd.1563

  • Arzu Karataş
  • Özgül Mustu Koryürek
  • Nermin Boyraz
  • H.Meral Ekşioğlu

Turk J Dermatol 2013;7(3):155-157

Herpes zoster otikus veya herpes zoster sefalikus olarak da bilinen Ramsay-Hunt Sendromu (RHS); periferal fasiyal paralizi, auriküler kanal ve/veya aurikulada bazen de dilde, sert damakta, deri lezyonları ve kohleovestibüler semptomların izlendiği nadir bir hastalıktır. RHS, çocukluk çağında nadir bir hastalıktır. Erken tanı ve antiviral tedavi periferik sinir paralizisinde daha yüksek iyileşme oranlarıyla ilişkilidir. Periferik sinir felci, eritem, veziküler lezyonlar ve/veya kulak ağrısı ile başvuran çocuklarda ayırıcı tanıda akla gelmelidir.Burada ilk semptomu kulak ağrısı ve yüz felci olan, takiben kulak sayvanı, dış kulak yolunda veziküler lezyonları ortaya çıkan, oral steroid ve antiviral tedaviyle sekelsiz iyileşen bir çocuk hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal paralizi, çocukluk çagi, Ramsay Hunt sendromu, Varisella zoster virüs