Orijinal Araştırma

Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.1478

  • Hakan Turan
  • Ersoy Acer
  • Cihangir Aliağaoğlu
  • Esma Uslu
  • Hülya Albayrak
  • Mustafa Özşahin

Turk J Dermatol 2013;7(2):76-80

Amaç

Psoriazis dermatoloji polikliniklerinin en sık rastlanan hastalıklarından biridir. Biz bu çalışmada yöremizdeki psoriazisli hastaların klinik ve sosyodemografik özelliklerini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmamızda polikliniğimize Ocak 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında başvuran, klinik ve/veya histopatolojik olarak psoriazis tanısı konulan yeni tanılı veya takipli 248 hasta dahil edildi. Hastaların klinik ve sosyodemografik bilgileri kayıt altına alındı.

Bulgular:

Polikliniğimize başvuran hastaların %1.88'ini psoriazis hastaları oluşturuyordu. Hastaların %33.7'sinde aile öyküsü vardı. Psoriazisli hastaların sigara içme oranı ortalama %28.2 olarak tespit edildi. Hastalarımızın %4.8'i alkol kullanıyordu. En sık görülen klinik tipler sırasıyla plak, guttat ve palmoplantar şeklindeydi. Hastaların %43.5'inde tırnak tutulumu saptandı. Çalışmamızda hastaların %14.5'inde eklem tutulumu bulunuyordu. Psoriazisli hastaların %69.3'ünde kaşıntı şikayeti vardı. En sık eşlik eden hastalık hipertansiyon (%12)'du.

Sonuç

Genel hatlarıyla verilerimiz mevcut yurtdışı ve yurtiçi çalışma verileriyle büyük oranda benzerlik gösteriyordu. Ülkemizdeki tüm psoriazis hastalarına ait ulusal verilerin ortaya konması için benzer çalışmaların Türkiye’nin tüm bölgelerinde yapılması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, sosyodemografik özellikler