Uzman Görüşü

Psoriazis Sistemik Bir Hastalık mıdır?

10.5152/tdd.2012.27

  • Nilgün Atakan
  • Sibel Doğan

Turk J Dermatol 2012;6(3):119-122

Psoriazis deride üzeri parlak beyaz skuamlarla kaplı plaklar şeklindeki lezyonlarla karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın görülme sıklığı farklı etnik gruplara göre %1-3 olarak değişkenlik göstermektedir. Lezyonların saçlı deri, yüz, ekstremiteler gibi görünür bölgeleri tutması, kaşıntının eşlik etmesi, yaygın olarak topikal ajanların uygulanımı, tedavilere yanıt azlığı ve hastalığın ataklarla seyreden yineleyici karakterde olması yaşam kalitesini belirgin olarak olumsuz etkilemektedir.

Psoriazis uzun yıllar epidermal hücrelerin hiperproliferasyonu sonucu gelişen bir deri hastalığı olarak düşünülmüştür. Etyopatogenezine yönelik araştırmaların hız kazanması ile artık psoriasisin immün sistem disregülasyonu sonucu gelişen ve kronik seyir gösteren otoinflamatuar bir hastalık olduğu kabul edilmektedir. Son yıllarda hastalığın diğer otoinflamatuar hastalıklarla birlikte sık görülmesi, komorbiditeler ve yaşam süresini kısaltan komplikasyonlar psoriazisin sistemik bir hastalık olduğu konusunu gündeme getirmiş ve hastalığın takip ve tedavisini farklı boyutlara taşımıştır. Bu makalede sistemik inflamasyonla ilişkili olduğu gösterilmiş ve psoriazisle benzer patogenezi paylaşan komorbiditeler üzerinde durulacaktır. (Turk J Dermatol 2012; 6: 119-22)

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, kronik inflamasyon, komorbidite, Crohn hastaligi, psoriatik artrit, ateroskleroz, obezite, metabolik sendrom, kardiyovasküler hastaliklar