Derleme

Psoriatik Tırnak Tanı ve Tedavisi

  • Pınar Kulluk
  • Serap Utaş

Turk J Dermatol 2009;3(4):83-88

Psoriazis, kronik seyirli ve sık görülen inflamatuar bir deri hastalığıdır.Psoriaziste tırnak değişiklikleri sıktır ve hastaların yaklaşık yarısında tırnak bulguları görülür.

Son zamanlardaki yeni tedavi metotlarına rağmen tırnak psoriazisi tedavisi uzun süreli ve bazen de başarısızdır. Bu makale de tırnak psoriazisinde tanı yöntemlerinin ve tedavi seçeneklerinin güncel literatür bilgileri eşliğinde gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tirnak psoriazisi, tani, tedavi