Olgu Sunumu

Primer Çomak Parmağın Eşlik Ettiği Bir Herediter Palmoplantar Keratoderma Olgusu

10.5152/tdd.2010.10

  • Ahu Yorulmaz
  • Fadime Yanar Kılınç
  • Selma Emre
  • Huban Sibel Orhun Yavuz

Turk J Dermatol 2010;4(3):71-74

Palmoplantar hiperkeratoz veya keratozis palmaris et plantaris olarak da adlandırılan palmoplantar keratodermalar, el içi ve ayak tabanı derisinin aşırı kalınlaşması ile karakterize bir grup hastalıktır.

Palmoplantar keratodermalar akkiz veya herediter olarak ortaya çıkabilir. Çomak parmak, parmak uçlarında yumuşak dokularda şişlik ve tırnak plağının hem yatay hem de dikey ekseninde konveksleşme olarak tanımlanır. Çomak parmak genellikle edinseldir. Ancak, neden olabilecek her türlü sistemik hastalık dışlandıktan sonra ailesel veya idiyopatik çomak parmak tanısı konur Herediter palmoplantar keratodermalara birçok farklı klinik bulgu eşlik edebilir. Burada primer çomak parmağın eşlik ettiği bir herediter palmoplantar keratoderma olgusunu nadir rastlanması nedeniyle sunuyoruz. (Turk J Dermatol 2010; 4: 71-4)

Anahtar Kelimeler: Palmoplantar keratoderma, çomak parmak