Olgu Sunumu

Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: Bir Olgu Sunumu

10.4274/tdd.1301

  • Emel Bülbül Başkan
  • Ayşegül Turan
  • Hakan Turan
  • Şaduman Balaban Adım
  • Hayriye Sarıcaoğlu

Turk J Dermatol 2013;7(2):94-96

Lupus miliaris disseminatus faciei (LMDF), özellikle yüzde ve göz kapakları çevresinde, sarımsı-kırmızı renkte düzgün yüzeyli papüllerle seyreden, kronik, nadir görülen inflamatuvar bir dermatozdur. Son zamanlarda histopatolojik görünümü ve tutulum yerindeki farklılıklar nedeniyle kıl folikül destrüksiyonuna ve rüptüre epidermoid kistlere karşı oluşan bir granülomatöz reaksiyon olduğu yönündeki fikirler ağır basmaktadır. 32 yaşında bayan hasta, 2 aydır devam eden yüz ve ellerde sivilceler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. hastaya klinik ve histopatolojik bulgular ışığında LMDF tanısı konuldu. Ayrıca göz kapağı çevresindeki papüllerden yapılan biyopside granülomlarla ilişkili epidermoid kist yapıları gözlendi. Bu olgu vesilesiyle halen isimlendirme ve etyopatogenez açısından farklı görüşlere yol açan LMDF literatür eşliğinde gözden geçirilmiş, ayırıcı tanısı tartışılmış ve epidermoid kist ile birlikteliği irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Granulomatöz, lupus miliaris, yüz