Derleme

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı

10.5152/tdd.2011.21

  • Emine Çölgeçen
  • Ayten Ferahbaş

Turk J Dermatol 2011;5(4):92-100

Hematopoetik kök hücre nakli (KHN); kemik iliğinden ve lenfatik sistemden kaynaklanan hastalıklar başta olmak üzere bazı immunolojik ve metabolik hastalıkların tedavisi amacıyla uygulanan ve kullanımı her geçen gün artan bir tedavi yöntemidir.

Graft Versus Host hastalığı (GVHH), donörden alınıp hastaya kök hücrelerle birlikte verilen sağlıklı T lenfositlerin aracılık ettiği şiddetli immunolojik reaksiyon sonucu organ fonksiyon bozukluğu ile seyreden karmaşık bir klinik sendromdur. Allojenik KHN?den sonra en önemli mortalite ve morbidite sebebi olarak kabul edilir.

GVHH radyasyon uygulanmamış kan ve kan ürünleri transfüzyonu, maternal-fetal transfüzyon ve solid organ transplantasyonu sonrası da gelişebilmektedir. Bu makalede GVHH?nin klinik şekilleri, patogenezi, histopatolojisi, yeni sınıflandırma sistemi ve tedavisi tartışılmaktadır. (Turk J Dermatol 2011; 5: 92-100)

Anahtar Kelimeler: Hematopoetik kök hücre nakli, akut graft versus host hastaligi, kronik graft versus host hastaligi, deri belirtileri, patoloji, tedavi