Derleme

Hedgehog

10.5152/tdd.2012.35

  • Oktay Avcı

Turk J Dermatol 2012;6(4):162-167

Hedgehog sinyal yolağı hücre diferansiasyonu, doku polaritesi ve hücre proliferasyonunun temel düzenleyicisidir. Çalışmalar bazal hücreli karsinoma ve deri dışı insan kanserlerinin %30 kadarında bu sinyalin aşırı aktif olduğunu göstermiştir.

Hedgehog sinyalinin seçici inhibisyonunun birçok tümör tipinin tedavisinde etkin olabileceği görülmektedir. Bu derlemede hedgehog sinyal aktivasyonunun moleküler yapısı, solid tümörlerdeki sinyal aktivasyonu ve hedgehog antagonistlerinin kanser tedavisindeki uygulama potansiyeli ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hedgehog, hedgehog antagonistleri, bazal hücreli karsinom, solid tümörler, kanser tedavisi