Olgu Sunumu

Grup B Streptokoklara Bağlı Perianal Selülit Sonrası Tetiklenen Bir Guttat Psoriazis Olgusu

  • Sibel Ergin
  • Gonca Elçin
  • Sedef Şahin

Turk J Dermatol 2009;3(3):70-72

Perianal streptokokkal dermatit olarak da bilinen perianal selülit özellikle A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı olarak gelişen bir enfeksiyondur.

Ancak birçok aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların da perianal selülite neden olabileceği bilinmektedir. Guttat psoriazis indüksiyonu ve/veya alevlenmesi farinks veya perianal bölgenin streptokokkal enfeksiyonunu takip edebilmektedir. Burada grup B streptokoklara bağlı perianal selülit ile eş zamanlı guttat psoriazis alevlenmesi olan bir olgu tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, perianal selülit, streptokok