Özgün Araştırma

Eritemotelenjiektatik ve Papülopüstüler Rozasea Tedavisinde Q-Anahtarlı Potassium Titanyl Phosphate Lazer ve Uzun Atımlı Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Lazerin Etkinliği ve Güvenilirliğinin Karşılaştırması

10.4274/tdd.3535

  • Pelin Üstüner
  • Ali Balevi
  • Mustafa Özdemir

Gönderim Tarihi: 29.11.2017 Kabul Tarihi: 12.01.2018 Turk J Dermatol 2018;12(2):90-95

Amaç:

Eritemotelenjiektatik rozasealı hastalar için en iyi lazer halen tartışmalı bir konudur. Q-anahtarlı potassium titanyl phosphate (KTP) ve uzun atımlı neodymium-doped yttrium aluminum garnet (lpNd:YAG) lazerlerin eritemotelenjiektatik ve papülopüstüler rozasea tedavisinde etkinliği ve güvenilirliği karşılaştırıldı.

Yöntemler:

Yüzünün her iki yanında çok sayıda telenjiektazileri olan ve evre 1-2 rozasea tanısı bulunan 16-70 yaşları arasında 30 hasta yarım-yüz, çift-kör, randomize klinik çalışmaya alındı. Lazerler yüzün iki farklı yanına bir aylık aralıklarla 4 seans uygulandı. Tedavi öncesinde ve her takipte papül ve püstül sayısı araştırıldı. Eritemotelenjiektatik rozasea şiddet skoru, telenjiektazi kalınlığı, klinisyenin tedavi yanıtını değerlendirmesi, hasta memnuniyeti ve yan etkiler incelendi.

Bulgular:

Üçüncü ve dördüncü aylarda, lpNd:YAG lazer ile tedavi edilen taraftaki papüllerin sayısı diğer tarafa oranla anlamlı oranda daha düşük idi. Dördüncü ayda hafif veya şiddetli eritemotelenjiektatik rozasea skor oranı lpNd:YAG lazer ile tedavi edilen tarafta anlamlı oranda daha düşük idi. Klinisyenin değerlendirmeleri her iki tedavi için benzer idi.

Sonuç:

En yüksek tedavi etkinliği için eritemde lpNd:YAG lazeri, ince ve yüzeyel telenjiektazilerde Q-anahtarlı KTP lazeri önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Eritem, lazerler, purpura, rozasea, katı hal, telenjiektaziler

Tam Metin (İngilizce)