Olgu Sunumu

Erişkin Dönem Başlangıçlı İnflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevüs (ILVEN): Olgu Sunumu

10.4274/tdd.1593

  • Mahizer Yaldız
  • Nurcan Metin
  • Bahar Sevimli Dikicier
  • Mustafa Teoman Erdem
  • Zeynep Kahyaoğlu

Turk J Dermatol 2014;8(1):45-47

İnflamatuar lineer epidermal verrükoz nevüs (ILVEN), nadir görülen ve daha çok doğumda ve adölesan dönemde ortaya çıkan kaşıntılı, lineer yerleşimli, eritemli, verrüköz papüllerden oluşan bir hastalıktır. Erişkin dönemde ortaya çıkması oldukça nadir görülür. Tedaviye dirençli bir hastalıktır. Olgumuzun lezyonları 30 yaşında başlamış olup, klinik ve histopatolojik olarak ILVEN ile uyumluydu. Hasta topikal ajanlarla başarılı bir şekilde tedavi edildi. Erişkin dönem başlangıçlı ILVEN nadir görüldüğü için olgumuzu sunduk.

Anahtar Kelimeler: ILVEN, eriskin, dermatoz