Derleme

Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut

DOI: 10.4274/tdd.2140

  • Başak Yalçın
  • Nilgün Atakan
  • Nihal Kundakçı
  • Ferda Artüz

Turk J Dermatol 2014;8(2):104-107

Biyoteknolojik ilaçlar (biyolojik ajanlar, biyolojikler) DNA teknolojisi ve hibridoma yöntemleri ile üretilen tıbbi ürünlerdir. Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde biyoteknolojik ürünler etkin olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçların çeşitliliği ve kullanım alanları her geçen gün artarak devam etmektedir. Psoriazis, biyoteknolojik ürünlerin en sık kullanıldığı deri hastalığıdır. Bu ilaçların kullanılmaya başlanması ile hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak biyoteknolojik ürünler pahalı ilaçlardır. Bunun önüne geçebilmek için son yıllarda orjinal ilaçların biyobenzerleri üretilmeye başlanmıştır. Biyobenzerlerin ortaya çıkmaya başlaması bazı çekinceleri ve sorunları da beraberinde getirmiştir. Öncelikle biyobenzer ilaçlar orjinal ilacın özdeşi değildir ve bu ilaçların kullanımı sonucu ortaya çıkacak etkinlik ve yan etkiler henüz tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca biyobenzerlerin adlandırma ve takiplerinin ne şekilde yapılacağı ve bu ilaçların birbiri yerine kullanılması ya da değiştirilmesinin nasıl olacağı henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Bu makalade biyobenzerlerle ilgili dünya sağlık otoritelerinin bazı öneri ve kararları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyolojikler, biyobenzerler, biyoteknolojik ilaçlar, psoriazis, anti- TNF ilaçlar, deri hastaliklari\r\n