Olgu Sunumu

Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu

10.5152/tdd.2012.37

  • İjlal Erturan
  • Ali Murat Ceyhan
  • Gonca Meriç
  • Vahide Baysal Akkaya

Turk J Dermatol 2012;6(4):175-177

Hailey-Hailey hastalığı, otozomal dominant kalıtımla geçen, fleksural bölgelerde lokalize kalmaya eğilimli kronik büllöz bir dermatozdur.

Hastalığın tipik başlangıcı eritemli zeminde papüloveziküller veya gevşek büller şeklindedir. Lezyonlar genelde kaşıntı ve yanma hissine bazen de ağrıya yol açabilir. Hastalığın etkin bir tedavisi olmamakla birlikte sıklıkla topikal ve sistemik kortikosteroidler ve antibiyotikler kullanılmaktadır. Hastalıkta deri bariyer fonksiyonları bozulduğu için enfeksiyonlara yatkınlık oluşmaktadır. Özellikle tedaviden yarar sağlamayan olgularda altta yatan ikincil enfeksiyonlar araştırılmalıdır.

Bu makalede klasik tedaviden yarar sağlamayan ve asiklovir tedavisi ile dramatik olarak iyileşme gösteren bir Hailey-Hailey olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hailey-Hailey hastaligi, büllöz dermatoz, her simpleks virüs, asiklovir