Orijinal Araştırma

Akne Vulgaris Tedavisi İçin İsotretinoin Alan Hastalarda Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.1523

  • Arzu Ataseven
  • Perihan Öztürk
  • Nursel Dilek

Turk J Dermatol 2013;7(3):130-132

Amaç:

Oral isotretinoin (13-cis retinoik asit), akne vulgaris tedavisinde en etkili ilaçtır. Biz bu çalışmada akne vulgarisli hastalarda oral isotretinoin tedavisinden sonra lipid profili, karaciğer enzimleri, üre-kreatinin gibi parametrelerin ne şekilde etkilendiğini retrospektif olarak araştırdık.

Yöntemler

Çalışmaya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Polikliniği’ ne başvuran, klinik olarak akne tanısı konulmuş ve isotretinoin tedavisi almış toplam 110 hasta alındı. Hastaların tedavi öncesi ve tedaviden üç ay sonrasındaki total kolesterol, trigliserid, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), üre ve kreatinin değerleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular

Hastalarda tedavi öncesi ile tedavi sonrasını kıyasladığımızda total kolesterol, trigliserid ve AST değerleri anlamlı olarak yükselmişti (p0.05).

Sonuç:

Özellikle şiddetli form aknede etkili bir tedavi ajanı olan isotretinoinle tedavi sırasında hastaların serum lipidlerinin iyi takip edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akne, isotretinoin, kolesterol\r\n