Editörden

Editörden
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2019; 13: 0-0

Özgün Araştırma

Erken Evre Mikozis Fungoidesli Hastalarda Başlangıç Tarama Testlerinin ve Modifiye Şiddet Ağırlıklı Değerlendirme Ölçeğinin Önemi: Dört Yıllık Bir Retrospektif Çalışma
 • Pınar İncel Uysal
 • Neslihan Akdoğan
 • Mesude Falay
 • Buket Şahin
 • Gülsüm Özet
 • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2019; 13: 1-7 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3699
Huzur Evi Sakinlerinde Görülen Dermatolojik Hastalıkların Prevalansı, Cinsiyet ve Diğer Hastalıkları ile İlişkisi
 • İlkay Özer
 • Selami Aykut Temiz
 • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2019; 13: 8-12 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3689
Yassı Hücreli Karsinom ve Keratoakantom Ayırıcı Tanısında GLUT-1, COX-2, MMP-19 ve p53’ün Değeri
 • Havva Hande Keser Şahin
 • Yılmaz Baş
 • Hatice Reyhan Eğilmez
Turk J Dermatol 2019; 13: 13-19 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3737
Çocukluk Çağı Herpes Zoster Enfeksiyonu: Retrospektif Çalışma
 • Ebru Karagün
Turk J Dermatol 2019; 13: 20-24 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3701
Şiddetli Akne Vulgaris Hastalarındaki Anksiyete ve Depresyonun Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Gülhan Gürel
 • Hikmet Saçmacı
Turk J Dermatol 2019; 13: 25-29 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3725
El Skuamöz Hücreli Karsinomu: Klinik Özellikler, Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Sağkalım: 129 Hastalık Serinin Sonuçları
 • Fatih Irmak
 • Selami Serhat Şirvan
 • Merdan Serin
 • Kamuran Zeynep Sevim
 • Ayşin Karasoy Yeşilada
 • Sevgi Kurt Yazar
Turk J Dermatol 2019; 13: 30-34 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3820

Olgu Sunumu

Konfluent ve Retiküler Papillomatozun Doksisiklin ve Tretinoin ile Başarılı Tedavisi: Beş Olguluk Seri
 • Atiye Oğrum
 • Arzu Karataş
 • Nermin Karaosmanoğlu
 • Hatice Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2019; 13: 35-38 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2376
Folie á Famille: Olgu Sunumu
 • Hamza Yıldız
 • Erdal Pan
 • Abdullah Bolu
Turk J Dermatol 2019; 13: 39-41 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2378
Cetuximab ile İndüklenen Akneiform Erupsiyon, Telenjiektazi, Hipertrikozis, Paronişi ve Dijital Fissürler: Olgu Sunumu
 • Mehmet Ünal
 • Gülbahar Ürün Ünal
 • Şevket Arslan
 • Hüseyin Tol
 • Şükrü Balevi
Turk J Dermatol 2019; 13: 42-45 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2315
Hepatit B Aşılaması Sonrası Püstüler Alevlenme Görülen Bir Plak Psoriazis Olgusu
 • Sibel Doğan
 • Başak Yalçın
 • Emrah Yılmaz
 • Orkun Erden
Turk J Dermatol 2019; 13: 46-48 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2480
Castleman Hastalığı ile Tetiklenen Paraneoplastik Pemfigus ve Meme Başı Hiperkeratozu
 • Banu Çağlar Seçil Saral
 • Bengü Nisa Akay
 • Nihal Kundakçı
Turk J Dermatol 2019; 13: 49-51 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2456

Etkinlikler ve Izlenimler

11. Dermatoloji Kış Okulu İzlenimleri
 • Ozan Erdem
Turk J Dermatol 2019; 13: 52-53

Yeni Yayınlar

Pediatrik Dermatoloji Rehberi
Turk J Dermatol 2019; 13: 54-54
Cutaneous Cytology and Tzanck Smear Test
Turk J Dermatol 2019; 13: 55-55