Orijinal Araştırma

Eritrodermi: 50 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Esra Adışen
 • Özge Keseroğlu
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 6-10
Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ömer Çalka
 • Yuhanize Taş Demircan
Turk J Dermatol 2013; 7: 13-17 DOI: 10.4274/tdd.1349
Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık
 • Deniz Arlı
 • Rebiay Kıran
 • Evren Odyakmaz Demirsoy
 • Aysun Şikar Aktürk
 • Dilek Bayramgürler
 • Nilgün Bilen
Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27 DOI: 10.4274/tdd.1353
Metotreksat Verilen Psoriazis Vulgaris Hastalarına Folik Asit Desteği Gerekli mi?
 • Ayse Pınarbaşı
 • Ayse Akman
 • Ertan Yılmaz
 • Erdal Başaran
Turk J Dermatol 2008; 2: 39-42
Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi
 • Dursun Türkmen
 • Hamdi Özcan
 • Ersoy Kekilli
Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42 DOI: 10.5152/tdd.2011.09
Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi
 • Esra Adışen
 • Özlem Tekin
 • Ayla Gülekon
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46
Konya Yöresindeki Psoriasis Hastalarının Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Caner Aykol
 • İnci Mevlitoğlu
 • Mustafa Özdemir
 • Mehmet Ünal
Turk J Dermatol 2011; 5: 71-74 DOI: 10.5152/tdd.2011.16
Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi
 • Sinem Öztürk
 • Kader Köse
 • Kemal Özyurt
 • Ümit Uksal
Turk J Dermatol 2013; 7: 185-191 DOI: 10.4274/tdd.1540

Derleme

Psoriasisin Sistemik Tedavi Kilavuzu: Yöntem Seçimi ve Izlemle Ilgili Pratik Öneriler, Tartismali Konular
 • Tülin Ergun
Turk J Dermatol 2007; 1: 8-14
Dermatolojik Hastalıklarda Diyetin Rolü
 • Ahu Yorulmaz
 • Fatma Arzu Kiliç
Turk J Dermatol 2014; 8: 29-34 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1927
Psoriasis ve Beslenme İlişkisi
 • Leyla Tevfikoğlu Alceylan
 • Nevin Şanlıer
Turk J Dermatol 2015; 9: 81-85 DOI: 10.4274/tdd.2707
Psoriatik Tırnak Tanı ve Tedavisi
 • Pınar Kulluk
 • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2009; 3: 83-88
Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut
 • Başak Yalçın
 • Nilgün Atakan
 • Nihal Kundakçı
 • Ferda Artüz
Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107 DOI: DOI: 10.4274/tdd.2140
Psoriasisli Hastaya Yaklaşım
 • Tülin Ergun
Turk J Dermatol 2015; 9: 132-137 DOI: 10.4274/tdd.2830

Olgu Sunumu

Vitiligo ve Psoriazis Birlikteliği: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Asena Çiğdem Doğramaci
 • Didem Didar Balcı
 • Ebru Çelik
Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24
Diabetes Mellitus ve Psoriasisli Bir Olguda Microsporum audouinii'ye Bağlı Gelişen Tinea Korporis
 • Pınar Yüksel Başak
 • Emel Sesli Çetin
 • Sadık Yılmaz
 • Vahide Baysal Akkaya
Turk J Dermatol 2009; 3: 47-49
Grup B Streptokoklara Bağlı Perianal Selülit Sonrası Tetiklenen Bir Guttat Psoriazis Olgusu
 • Sibel Ergin
 • Gonca Elçin
 • Sedef Şahin
Turk J Dermatol 2009; 3: 70-72
Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu
 • Meltem Türkmen
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Nezih Karaca
 • Gülsen Kandiloğlu
 • Tuğrul Dereli
Turk J Dermatol 2009; 3: 73-76
UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus
 • Pınar Özuğuz
 • Merve Demir
 • Şeval Doğruk Kaçar
 • Çiğdem Tokyol
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2014; 8: 108-110 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1595

Özgün Araştırma

Psoriasis: Kırsal Bölge Dermatoloji Kliniğinden Sosyodemografik ve Klinik Veriler
 • Gülsen Akoglu
Turk J Dermatol 2014; 8: 23-28 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1648
Psoriasisli Hastalarda Serum Nöroinflamatuvar Belirteç Seviyeleri ve Genis Çapli Periferik Sinir Lifi Fonksiyonlarinin Degerlendirilmesi
 • Ali Balevi
 • Mustafa Özdemir
 • Figen Güney
 • Hüseyin Tol
 • Nilsel Okudan
 • Muaz Belviranli
 • Kemal Tahir Sahin
Turk J Dermatol 2016; 10: 54-58 DOI: 10.4274/tdd.2835
Psoriasis Hastalarinda Huzursuz Bacak Sendromu Sikligi ve Depresyon ve Uyku Kalitesi ile Iliskisi
 • Asli Bilgiç Temel
 • Nehir Samanci Karaman
 • Selen Bozkurt
 • Ayse Akman Karakas
 • Ertan Yilmaz
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2016; 10: 110-115 DOI: 10.4274/tdd.3046
Psoriasis Hastalarında Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Optik Koherans Tomografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi
 • Emine Nur Rifaioğlu
 • Esra Ayhan Tuzcu
 • Bilge Bülbül Şen
 • Özlem Ekiz
Turk J Dermatol 2014; 8: 202-205 DOI: 10.4274/tdd.2100

Uzman Görüşü

Psoriazis Sistemik Bir Hastalık mıdır?
 • Nilgün Atakan
 • Sibel Doğan
Turk J Dermatol 2012; 6: 119-122 DOI: 10.5152/tdd.2012.27