Olgu Sunumu

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu
  • Sibel Tekin
  • Meltem Türkmen
  • Bengü Gerçeker Türk
  • Gülşen Kandillioğlu
  • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96

Olgu Sunumu

Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Hastada Sonradan Gelişen Pitriyazis Likenoides
  • Can Baykal
  • Zeynep Yılmaz
  • Kurtuluş Didem Yazganoğlu
  • Nesimi Büyükbabani
Turk J Dermatol 2018; 12: 194-197 DOI: 10.4274/tdd.3087