Derleme

Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları
  • Ercan Çalışkan
  • İbrahim Özmen
  • Gürol Açıkgöz
  • Mustafa Tunca
Turk J Dermatol 2014; 8: 154-160 DOI: 10.4274/tdd.2018

Ana Konu

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisi
  • Dilek Bayramgürler
  • Aysun Şikar Aktürk
Turk J Dermatol 2014; 8: 191-196