Özgün Araştırma

Erken Evre Mikozis Fungoidesli Hastalarda Başlangıç Tarama Testlerinin ve Modifiye Şiddet Ağırlıklı Değerlendirme Ölçeğinin Önemi: Dört Yıllık Bir Retrospektif Çalışma
  • Pınar İncel Uysal
  • Neslihan Akdoğan
  • Mesude Falay
  • Buket Şahin
  • Gülsüm Özet
  • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2019; 13: 1-7 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3699