Orijinal Araştırma

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma
  • Arife Öz
  • Kenan Aydoğan
  • Şaduman Balaban Adım
  • Belçin İzol
  • Hayriye Sarıcaoğlu
  • Emel Bülbül Başkan
  • Şükran Tunalı
Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90 DOI: 10.5152/tdd.2012.19

Olgu Sunumu

Nekrotik Ülserlerle Seyreden Yaygın Eritema Nodozum Leprozum Reaksiyonu: Olgu Sunumu
  • Hatice Uce Özkol
  • Ömer Çalka
  • İrfan Bayram
Turk J Dermatol 2018; 12: 113-115 DOI: 10.4274/tdd.2325