Olgu Sunumu

Püstüllerle Birliktelik Gösteren Bir Eritema Multiforme Olgusu: Eritema Multiforme Minör ve Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstüloz Birlikteliği
 • Sibel Doğan
 • Arzu Kılıç
 • Ferda Artüz
 • Elçin Kadan
Turk J Dermatol 2019; 13: 16-19 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2015.2513
Sağmaç Nodülü Sonrası Eritema Multiforme Gelişen Bir Olgu
 • Gülhan Gürel
 • Emine Çölgeçen
Turk J Dermatol 2019; 13: 23-24 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2016.3096

Olgu Sunumu

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları
 • Aslı Günaydın
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • İlgen Ertam
 • Hacer Karadadaş
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Gülşen Kandiloğlu
 • İdil Ünal
Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105 DOI: 10.5152/tdd.2012.21
İki Hastada Gül Ağacına Bağlı Eritema Multiforme Benzeri Reaksiyon
 • Eylem Ceren
 • İlknur Kıvanç Altunay
 • Adem Köşlü
Turk J Dermatol 2008; 2: 125-128

Olgu Sunumu

Orf Hastalığına Sekonder Gelişen Eritema Multiforme: On Olgu
 • Hamza Aktaş
 • Derya Uçmak
 • Zeynep Meltem Akkurt
 • Şahinan Karlı
Turk J Dermatol 2018; 12: 149-153 DOI: 10.4274/tdd.2107