Olgu Sunumu

Dapson Tedavisine Tam Yanıt Alınan Eozinofilik Pannikülit; Olgu Sunumu
  • Ekrem Aktaş
  • Nazan Taşlıdere
  • Özlem Canöz
Turk J Dermatol 2010; 4: 94-96 DOI: 10.5152/tdd.2010.16