Derleme

Vulvanın Pigmente Lezyonları
 • Ercan Arca
 • Gürol Açıkgöz
 • Çağlayan Çağdaş Demirci
Turk J Dermatol 2012; 6: 39-44 DOI: 10.5152/tdd.2012.09

Yeni Yayınlar

Dermatoskopi, Patern Analizini Temel Alan Algoritmik Bir Yöntem
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 47-47

Olgu Sunumu

Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs
 • Berna Aksoy
 • Hasan Mete Aksoy
 • Murat Borlu
 • Hüseyin Üstün
Turk J Dermatol 2010; 4: 48-51 DOI: 10.5152/tdd.2010.04
Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı
 • Caner Aykol
 • İnci Mevlitoğlu
 • Hüseyin Tol
 • Yeliz Uçar Tavlı
Turk J Dermatol 2012; 6: 114-116 DOI: 10.5152/tdd.2012.25

Orijinal Araştırma

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri
 • Sibel Ersoy Evans
 • Özge Gündüz
 • Gül Erkin
 • Gonca Boztepe
 • Sedef Şahin
 • Özay Özkaya
Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98

Uzman Görüşü

Saç Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Güneş Gür
Turk J Dermatol 2013; 7: 103-106