Özgün Araştırma

PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma
 • Melike Umarova Aslan
 • Algün Polat Ekinci
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17 DOI: 10.4274/tdd.2413
Kulak Kepçesi Yerleşimli Melanom Dışı Deri Kanserleri: 51 Olgunun Geriye Dönük Analizi
 • Sinem Çiloğlu
 • Alpay Duran
 • Ahmet Yiğit
 • Hasan Büyükdoğan
 • Ekrem Keskin
Turk J Dermatol 2015; 9: 177-180 DOI: 10.4274/tdd.2584

Olgu Sunumu

Sorafenib İlişkili Üç Farklı Deri Toksisitesi: Olgu Sunumu
 • Meral Günaldı
 • Berna Bozkurt Duman
 • Vehbi Erçolak
 • Çiğdem Usul Afşar
 • İ. Oğuz Kara
 • Berksoy Şahin
Turk J Dermatol 2012; 6: 17-20 DOI: 10.5152/tdd.2012.04
Yüzde Bazal Hücreli Karsinomayi Taklit Eden Bir Siringokistadenoma Papilliferum Olgusu
 • Engin Sezer
 • Emel Erkek
 • Sedef Şahin
Turk J Dermatol 2012; 6: 21-23 DOI: 10.5152/tdd.2012.05
Dermoskopik Tani Için Tuzak Olgu Özelliginde Olan Bir Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma Olgusu
 • Isil Kilinç Karaarslan
 • Meltem Türkmen
 • Figen Yazkan
 • Taner Akalin
 • Fezal Özdemir
Turk J Dermatol 2007; 1: 24-26
Bazal Hücreli Karsinom'un Olağan Dışı Lokalizasyonu: İki Olgu Sunumu
 • Birgül Tepe
Turk J Dermatol 2012; 6: 51-54 DOI: 10.5152/tdd.2012.12
İyileşmeyen Bacak Ülseri Olgusu: Bazal Hücreli Karsinom
 • Didem Didar Balcı
 • Jülide Zehra Yenin
 • Esin Atik
 • Bülent Akansu
Turk J Dermatol 2008; 2: 52-54
Sunitinib ile İlişkili El Ayak Deri Reaksiyonu
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Havva Kaya Akış
 • Filiz Canpolat
 • Müzeyyen Gönül
 • Seda Atay
 • Gökşen İnanç İmamoglu
Turk J Dermatol 2015; 9: 86-88 DOI: 10.4274/tdd.1949

Derleme

Aktinik Keratoz, Bowen Hastaligi ve Skuamöz Hücreli Karsinomlarda Dermoskopi
 • Isil Karaarslan
Turk J Dermatol 2016; 10: 27-32 DOI: 10.4274/tdd.2896
Hedgehog
 • Oktay Avcı
Turk J Dermatol 2012; 6: 162-167 DOI: 10.5152/tdd.2012.35

Ana Konu

Liken Sklerozus
 • Şeniz Ergin
Turk J Dermatol 2012; 6: 27-34 DOI: 10.5152/tdd.2012.07

Özgün Araştırma

Tokat Devlet Hastanesine 2007-2011 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları
 • Yalçın Baş
 • Göknur Kalkan
 • Günseli Şefika Pancar
 • Havva Yıldız Seçkin
 • Ahmet Müslehiddinoğlu
Turk J Dermatol 2014; 8: 84-87 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1794
Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri
 • Hacı Halil Karabulut
 • Yasemin Yuyucu Karabulut
 • Engin Şenel
 • Yasemin Dölek
 • Asım Uslu
 • Nazmiye Kurşun
Turk J Dermatol 2014; 8: 197-201 DOI: 10.4274/tdd.2172