Olgu Sunumu

Jeneralize Erüptif Siringom: Olgu Sunumu
  • Bengü Çevirgen Cemil
  • Hatice Ataş
  • Havva Kaya Akış
  • Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan
  • Rüstem Şaşmaz
Turk J Dermatol 2015; 9: 42-44 DOI: 10.4274/tdd.1998
Asitretin Tedavisi Sonrasında Hafif Alevlenmeler ile Seyreden Bir Juvenil Subkorneal Dermatoz Olgusu
  • F. Şule Afşar
  • Ragıp Ortaç
  • Gülden Diniz
Turk J Dermatol 2010; 4: 84-87 DOI: 10.5152/tdd.2010.14
Düşük Doz Asitretinle Tedavi Edilen Liken Amiloidoz Olgusu
  • Fatma Pelin Cengiz
  • Aynur Albayrak
Turk J Dermatol 2014; 8: 240-243 DOI: 10.4274/tdd.1835