Özgün Araştırma

Erken Evre Mikozis Fungoidesli Hastalarda Başlangıç Tarama Testlerinin ve Modifiye Şiddet Ağırlıklı Değerlendirme Ölçeğinin Önemi: Dört Yıllık Bir Retrospektif Çalışma
 • Pınar İncel Uysal
 • Neslihan Akdoğan
 • Mesude Falay
 • Buket Şahin
 • Gülsüm Özet
 • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2019; 13: 1-7 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3699
Kutanöz Leishmaniasiste Deneyimli Uzman ve Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tarafından Yapılan Lezyonal Yaymaların Tanısal Değeri
 • İsa An
 • Mehmet Harman
 • İbrahim Çavuş
 • Ahmet Özbilgin
Turk J Dermatol 2019; 13: 1-5 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3812
Psoriazis Vulgaris Tanılı Hastalarda Oral Bulgular ile Ağız ve Diş Sağlığının Değerlendirilmesi
 • Atiye Oğrum
 • Özge Göktürk
 • Fatma Uçan Yarkaç
Turk J Dermatol 2019; 13: 6-12 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2019.3824
Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Seval Karasatı
 • Arzu Karataş Toğral
 • Özlem Özkaya Akoğuz
 • Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11 DOI: 10.4274/tdd.2384
Huzur Evi Sakinlerinde Görülen Dermatolojik Hastalıkların Prevalansı, Cinsiyet ve Diğer Hastalıkları ile İlişkisi
 • İlkay Özer
 • Selami Aykut Temiz
 • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2019; 13: 8-12 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3689
Akademik Personelin Güneşten Korunma ve Güneş Koruyucu Kullanımıyla İlgili Bilgi, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
 • Emine Tuğba Alataş
 • Asude Kara Polat
 • Gürsoy Doğan
 • Metin Pıçakçıefe
Turk J Dermatol 2018; 12: 9-17 DOI: 10.4274/tdd.3444
PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma
 • Melike Umarova Aslan
 • Algün Polat Ekinci
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17 DOI: 10.4274/tdd.2413
Yassı Hücreli Karsinom ve Keratoakantom Ayırıcı Tanısında GLUT-1, COX-2, MMP-19 ve p53’ün Değeri
 • Havva Hande Keser Şahin
 • Yılmaz Baş
 • Hatice Reyhan Eğilmez
Turk J Dermatol 2019; 13: 13-19 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3737
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Cinsel ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Prevalansının Araştırılması
 • Hamza Yıldız
 • Erdal Pan
 • Abdullah Bolu
 • Memet Ersan Bilgili
 • İsmail Gümüş
 • Özlem Karabudak Abuaf
Turk J Dermatol 2015; 9: 18-22 DOI: 10.4274/tdd.2291
İsotretinoin Böbrekler Üzerinde Güvenli Bir Tedavidir: Geriye Dönük Bir Çalışma
 • Nehir Parlak
 • Emine Ünal
 • Nurkan Aksoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 18-22 DOI: 10.4274/tdd.3478
Çocukluk Çağı Herpes Zoster Enfeksiyonu: Retrospektif Çalışma
 • Ebru Karagün
Turk J Dermatol 2019; 13: 20-24 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3701
PSORTAKSİS: Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği’nde Kullanılan Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemi
 • Kemal Özyurt
 • Atıl Avcı
 • Ragıp Ertaş
 • Yılmaz Ulaş
 • Muhammed Reşat Akkuş
 • Emin Özlü
 • Mustafa Atasoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 23-27 DOI: 10.4274/tdd.3418
Şiddetli Akne Vulgaris Hastalarındaki Anksiyete ve Depresyonun Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Gülhan Gürel
 • Hikmet Saçmacı
Turk J Dermatol 2019; 13: 25-29 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3725
TLR2 ve TLR4 Gen Polimorfizmlerinin Psoriasis ile İlişkisi
 • Fatih Mehmet Keni
 • Sevim Karakaş Çelik
 • Nilgün Solak
 • Güneş Çakmak Genç
 • Ahmet Dursun
Turk J Dermatol 2018; 12: 28-32 DOI: 10.4274/tdd.3508
El Skuamöz Hücreli Karsinomu: Klinik Özellikler, Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Sağkalım: 129 Hastalık Serinin Sonuçları
 • Fatih Irmak
 • Selami Serhat Şirvan
 • Merdan Serin
 • Kamuran Zeynep Sevim
 • Ayşin Karasoy Yeşilada
 • Sevgi Kurt Yazar
Turk J Dermatol 2019; 13: 30-34 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3820
Psoriasisin Doğal Seyrinin Tanımlanması: 100 Hastadan Oluşan Tek-Merkezli Bir Kohort Çalışması
 • Birgül Özkesici-Kurt
 • Levent Dönmez
 • Berna Nazlım
 • Selen Bozkurt
 • Ayşe Akman-Karakaş
 • Ertan Yılmaz
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 33-37 DOI: 10.4274/tdd.3505
Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması
 • Hamide Sayar
 • Kemal Özyurt
 • Sefika Karabulut
 • Perihan Özlem Doğan
 • Nurten Seringeç
 • Emine Silay
Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75 DOI: 10.4274/tdd.2357
Dermatoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
 • Bilal Sula
 • Haydar Uçak
 • Mustafa Arıca
Turk J Dermatol 2015; 9: 76-80 DOI: 10.4274/tdd.2522
Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Deniz Arık
 • Ersoy Acer
 • Evrim Yılmaz
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 85-89 DOI: 10.4274/tdd.3409
Eritemotelenjiektatik ve Papülopüstüler Rozasea Tedavisinde Q-Anahtarlı Potassium Titanyl Phosphate Lazer ve Uzun Atımlı Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Lazerin Etkinliği ve Güvenilirliğinin Karşılaştırması
 • Pelin Üstüner
 • Ali Balevi
 • Mustafa Özdemir
Turk J Dermatol 2018; 12: 90-95 DOI: 10.4274/tdd.3535
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Yetişkinlerin Güneşin Zararlı Etkileri ve Korunma Yolları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
 • Elçin Balcı
 • Hasan Durmuş
 • Ebru Ergün Arslantaş
 • İskender Gün
Turk J Dermatol 2018; 12: 96-99 DOI: 10.4274/tdd.3605
Vitiligo ve Fibromiyalji Sendromu Arasında Muhtemel Bir Bağlantı Olabilir mi?
 • Ayhan Aşkın
 • Ayten Özkan
 • Seciye Eda Bıyıklı
 • Aliye Tosun
Turk J Dermatol 2018; 12: 100-106 DOI: 10.4274/tdd.3611
Türk Psoriasis Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
 • Özgül Mustu Koryürek
 • Arzu Karataş Toğral
 • Mehmet Mert Koryürek
 • Hatice Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2015; 9: 123-127 DOI: 10.4274/tdd.2461
Verruka Vulgarisli Hastaların Hastalıkları ile İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları
 • Gülcan Saylam Kurtipek
 • Fatma Gökşin Cihan
 • Fatma Tunçez Akyürek
 • Arzu Ataseven
 • Ayşe Sarıoğlu
 • Zahide Akman
Turk J Dermatol 2015; 9: 128-131 DOI: 10.4274/tdd.2457
Türkiye’de Dermatoloji Alanında Yapılan Yayınların Beş Yıllık Değerlendirmesi
 • Andaç Salman
Turk J Dermatol 2018; 12: 129-134 DOI: 10.4274/tdd.3557
Malign Melanomlu Hastalarda Serum Amiloid A ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 Düzeyleri: Klinik Değerlendirme ve Evre ile Korelasyon
 • Yavuz Kayaş
 • Ferhan Sağın
 • Yasemin Akçay
 • Gizem Kocabaş Yenipazar
 • Elif Azarsız
 • Eser Sözmen
 • Fezal Özdemir
 • Işıl Karaarslan
Turk J Dermatol 2018; 12: 135-142 DOI: 10.4274/tdd.3643
Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri
 • Nursel Dilek
 • Yunus Saral
 • Ramazan Dilek
 • Derya Yüksel
 • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140 DOI: 10.4274/tdd.1831
Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
 • Yeşim Şenol
 • Yusuf Kenan Çetinoğlu
 • Ayşe Çakıl
 • Burcu Arı
 • Saniye Başak
 • Nazlı Murat
 • Ebru Turgut
 • Utku Çağlayan
 • Büşra Bilim
 • Gizem Açıkgöz
 • Nesrin Erkek
 • Ayşe Akman Karakaş
Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146 DOI: 10.4274/tdd.1863
Alopesi Areatalı Hastalarda El Dermoskopu Kullanarak Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi
 • Özlem Karadağ Köse
 • A. Tülin Güleç
Turk J Dermatol 2018; 12: 143-148 DOI: 10.4274/tdd.3624
Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi
 • Seval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2014; 8: 147-150 DOI: 10.4274/tdd.1971
Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme
 • Engin Şenel
 • Yasemin Yuyucu Karabulut
 • Hacı Halil Karabulut
 • Yasemin Dölek
 • Nazmiye Kurşun
Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153 DOI: 10.4274/tdd.1904
El Egzamasında Yama ve İğne Testleri: Altmış Yedi Olguluk Seri Sonuçları
 • Bilge Fettahlıoğlu Karaman
 • Suhan Günaştı Topal
 • Varol Lütfü Aksungur
Turk J Dermatol 2017; 11: 158-161 DOI: 10.4274/tdd.2944
Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoidli Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total İmmünoglobulin E Düzeylerine Etkisi
 • Pınar İncel Uysal
 • Yıldız Hayran
 • Neslihan Akdoğan
 • Ayşe Öktem
 • Ahmet Atılan
 • Güneş Gür Aksoy
 • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2018; 12: 159-166 DOI: 10.4274/tdd.3668
Psoriasisli Hastalarda Odyovestibüler Bulguların Değerlendirilmesi
 • İsmail Cem Temel
 • Aslı Bilgiç Temel
 • Erkan Alpsoy
 • Ertan Yılmaz
 • Ayşe Akman Karakaş
 • Selen Bozkurt
 • Bülent Veli Ağırdır
Turk J Dermatol 2017; 11: 162-167 DOI: 10.4274/tdd.3307
Melazma Tedavisinde %4 Kojik Asit ile %5 Metimazol Krem Kullanımının Karşılaştırılması
 • Satya Wydya Yenny
Turk J Dermatol 2018; 12: 167-171 DOI: 10.4274/tdd.3640
Psoriasis ve Metabolik Sendrom İlişkisinde Nörotrofinlerin Rolünün Değerlendirilmesi
 • Işıl Bulur
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Evrim Çiftçi
 • Funda Canaz
 • Semra Yiğitaslan
 • Pınar Yıldız
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 • Muzaffer Bilgin
Turk J Dermatol 2017; 11: 168-173 DOI: 10.4274/tdd.3320
Kronik Spontan Ürtikerde T Regülatuvar Hücre Düzeyi ve D Vitamini Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Işıl Bulur
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Semra Yiğitaslan
 • Olga Meltem Akay
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 172-176 DOI: 10.4274/tdd.3720
Tinea Pedis Tedavisinde Topikal %1 Butenafin ve Topikal %1 Siklopiroks Olaminin Etkinlik, Güvenilirliğinin Karşılaştırılması ve Bu Tedavilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Randomize Tek Kör Bir Çalışma
 • Asude Kara Polat
 • Aslı Akın Belli
 • Emine Tuğba Alataş
 • Gürsoy Doğan
Turk J Dermatol 2017; 11: 174-178 DOI: 10.4274/tdd.3324
Kulak Kepçesi Yerleşimli Melanom Dışı Deri Kanserleri: 51 Olgunun Geriye Dönük Analizi
 • Sinem Çiloğlu
 • Alpay Duran
 • Ahmet Yiğit
 • Hasan Büyükdoğan
 • Ekrem Keskin
Turk J Dermatol 2015; 9: 177-180 DOI: 10.4274/tdd.2584
Türkiye’den Primer Sikatrisli Alopesilerin Klinik Değerlendirmesi: 97 Olgunun Geriye Dönük Analizi
 • Birgül Özkesici Kurt
 • Yeşim Şenol
 • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2018; 12: 177-182 DOI: 10.4274/tdd.3679
Hasta ve Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği’nin Türk Toplumu için Yanık Hastalarında Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
 • Ayşe Kabuk
 • Ebru Erek Kazan
 • Cem Aydoğan
Turk J Dermatol 2017; 11: 179-183 DOI: 10.4274/tdd.3400
Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi
 • Yalçın Baş
 • Göknur Kalkan
 • Mesut Yıldız
 • Pınar Özuğuz
 • Havva Yıldız Seçkin
 • Zennure Takcı
 • Emrah Songur
Turk J Dermatol 2015; 9: 181-185 DOI: 10.4274/tdd.2586
Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi
 • Ragip Ertaş
 • Demet Kartal
 • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2015; 9: 186-189 DOI: 10.4274/tdd.2722

Orijinal Araştırma

Dermatolojide İlaç Reaksiyonları
 • Esra Adışen
 • Fulya Karaca
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 1-5
Polimorf Işık Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliğinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Duygu Gülseren
 • Gonca Elçin
 • AyŞen Karaduman
 • AslI Hapa
 • Sibel Ersoy Evans
 • Gül Erkin
 • Nilgün Atakan
 • Tülin Akan
Turk J Dermatol 2012; 6: 1-6 DOI: 10.5152/tdd.2012.01
Seboreik Keratozların Dermoskopik Özellikleri; Yalancı Melanositik Lezyon Kriterlerinin Yeri Nedir?
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • Eda Yüksel Bıyıklı
 • Taner Akalın
 • Fezal Özdemir
Turk J Dermatol 2009; 3: 1-4
Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri
 • Taliha Çelik
 • Ayşe Akman
 • Taha Karaman
 • Erdal Başaran
 • Ertan Yılmaz
Turk J Dermatol 2010; 4: 4-8
Kronik İdiopatik Ürtiker Patogenezinde Serum Dehidroepiandrosteron Sülfatın Rolü
 • Filiz Canpolat
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Fatma Eskioğlu
Turk J Dermatol 2009; 3: 5-8
Eritrodermi: 50 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Esra Adışen
 • Özge Keseroğlu
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 6-10
Orta Şiddette Akne Vulgaris Tedavisinde Aralıklı Düşük Doz İzotretinoin Tedavisi
 • Belçin Izol
 • Emel Bülbül Başkan
 • Zübeyde Başar
 • Şükran Tunalı
 • Hayriye Sarıcaoğlu
Turk J Dermatol 2012; 6: 7-12 DOI: 10.5152/tdd.2012.02
Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Görülen Deri Bulguları
 • Demet Kartal
 • Nazan Şengün
 • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2013; 7: 9-12 DOI: 10.4274/tdd.1391
Fototerapi Kalitesinin Arttırılması Yolunda İlk Adım: Fototerapi Ünitesinden Hasta İzlenimleri
 • Ekin Şavk
 • Meltem Uslu
 • Arzu Görgülü Eraslan
 • Neslihan Şendur
 • Göksun Karaman
Turk J Dermatol 2010; 4: 9-13
Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi
 • İlgen Ertam
 • Derya Aytimur
 • Banu Ertekin Hergül
 • Eda Yüksel Bıyıklı
 • Sibel Alper
Turk J Dermatol 2008; 2: 11-13
Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ömer Çalka
 • Yuhanize Taş Demircan
Turk J Dermatol 2013; 7: 13-17 DOI: 10.4274/tdd.1349
Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Akne Vulgaris ve Melasma Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı: Anket Çalışması
 • Çiçek Durusoy
 • A. Tülin Güleç
 • Elif Durukan
 • Coşkun Bakar
Turk J Dermatol 2010; 4: 14-17
Atopik Dermatitin Baş-Boyun Tutulumunda Malassezia Mantarı ve Ev Tozu Akarlarının Rolü
 • Gökhan Okan
 • Güzin Özarmağan
Turk J Dermatol 2013; 7: 18-22 DOI: 10.4274/tdd.994
Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık
 • Deniz Arlı
 • Rebiay Kıran
 • Evren Odyakmaz Demirsoy
 • Aysun Şikar Aktürk
 • Dilek Bayramgürler
 • Nilgün Bilen
Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27 DOI: 10.4274/tdd.1353
Fırat Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne Başvuran Hastalardaki Dermatofitoz Etkenleri
 • Nursel Dilek
 • Ahmet Yaşar Yücel
 • Aziz Ramazan Dilek
 • Yunus Saral
 • Zülal Aşçı Toraman
Turk J Dermatol 2009; 3: 27-31
Behçet Hastalığında İmmünolojik Aktivasyon Belirteçleri
 • Neval Bayazıt
 • Mediha Yılmaz
 • Barbaros Oral
 • Necdet Tokgöz
 • Ali Yücel
 • Hayriye Sarıcaoğlu
 • Şükran Tunalı
Turk J Dermatol 2008; 2: 34-38
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi
 • Perihan Öztürk
 • Neslihan Dokur
 • Ergül Kurutaş
 • Ekrem Doğan
 • Tuğba Karakaş
 • Murat Kalender
 • Hasan Ekerbiçer
Turk J Dermatol 2012; 6: 35-38 DOI: 10.5152/tdd.2012.08
Metotreksat Verilen Psoriazis Vulgaris Hastalarına Folik Asit Desteği Gerekli mi?
 • Ayse Pınarbaşı
 • Ayse Akman
 • Ertan Yılmaz
 • Erdal Başaran
Turk J Dermatol 2008; 2: 39-42
Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi
 • Dursun Türkmen
 • Hamdi Özcan
 • Ersoy Kekilli
Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42 DOI: 10.5152/tdd.2011.09
Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi
 • Esra Adışen
 • Özlem Tekin
 • Ayla Gülekon
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46
Alopesi Areatalı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Müzeyyen Gönül
 • Ülker Gül
 • Emine Pişkin
 • Seray Külcü Çakmak
 • Seçil Soylu
 • Arzu Kılıç
 • Zeynep Bıyıklı
Turk J Dermatol 2011; 5: 43-47 DOI: 10.5152/tdd.2011.10
Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma
 • Fulya Yurtoğlu
 • Levent Yıldız
 • Nilgün Şentürk
 • Fatma Aydın
 • Müge Güler Özden
 • Tayyar Cantürk
 • Ahmet Yaşar Turanlı
Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52 DOI: 10.5152/tdd.2011.11
Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri
 • Müge Güler Özden
 • Nilgün Er Bayramoğlu
 • Fatma Aydın
 • Nilgün Şentürk
 • Tayyar Cantürk
 • Ahmet Yaşar Turanlı
Turk J Dermatol 2010; 4: 60-65 DOI: 10.5152/tdd.2010.08
Toksik Epidermal Nekrolize Yaklasim Prensiplerimiz ve Güncel Tedavinin Gözden Geçirilmesi
 • Fatih Uygur
 • Sinan Öksüz
 • Celalettin Sever
 • Can Kopal
Turk J Dermatol 2008; 2: 61-64
Seboreik Keratoz Tedavisinde Iki Farkli Kriyoterapi Yönteminin Etkinliginin Karsilastirilmasi
 • Osman Tuna
 • Ekin Savk
 • Neslihan Sendur
 • Göksun Karaman
 • Meltem Uslu
Turk J Dermatol 2008; 2: 65-68
Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi
 • Ebru Güler
 • Beril Gülüş Demirel
 • Olgun Kontaş
Turk J Dermatol 2011; 5: 66-70 DOI: 10.5152/tdd.2011.15
Çocuklarda Kutanöz Mastositoz: Demografik, Klinik ve Histopatolojik Bulgular
 • Esin Atik
 • Serefettin Canda
 • Gamze Serarslan
Turk J Dermatol 2008; 2: 69-72
Konya Yöresindeki Psoriasis Hastalarının Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Caner Aykol
 • İnci Mevlitoğlu
 • Mustafa Özdemir
 • Mehmet Ünal
Turk J Dermatol 2011; 5: 71-74 DOI: 10.5152/tdd.2011.16
Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi
 • İlgen Ertam
 • Sibel Alper
 • İdil Ünal
 • Derya Aytimur
 • Zeki Karasu
 • Aycan Özden Sezgin
Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75 DOI: 10.4274/tdd.1400
Fasiyal Telenjiektazide IPL (Yoğun Atımlı Işık-Intense Pulse Light): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Tedavi Sonuçları
 • İlgen Ertam
 • Nezih Karaca
 • İdil Ünal
 • Sibel Alper
Turk J Dermatol 2008; 2: 73-76
Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Hakan Turan
 • Ersoy Acer
 • Cihangir Aliağaoğlu
 • Esma Uslu
 • Hülya Albayrak
 • Mustafa Özşahin
Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80 DOI: 10.4274/tdd.1478
Çocuklarda Kondiloma Aküminata
 • K. Didem Yazganoğlu
 • Leyla Mirzoyeva
 • Güzin Özarmağan
Turk J Dermatol 2009; 3: 77-82
Dermatoloji Kliniğinde Görülen Çocukluk Dönemi Psoriyazis Hastalarının Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri
 • Emine Elvan Taşgın
 • Göknur Kalkan
 • Hatice Meral Ekşioğlu
 • Güler Vahaboğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 81-86 DOI: 10.4274/tdd.1433
Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi
 • Emine Buket Şahin
 • Aslı Hapa
 • Gonca Elçin
 • Ayşen Karaduman
 • Sibel Ersoy Evans
 • Gül Erkin
 • Nilgün Atakan
 • Tülin Akan
Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91 DOI: 10.5152/tdd.2011.20
Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma
 • Arife Öz
 • Kenan Aydoğan
 • Şaduman Balaban Adım
 • Belçin İzol
 • Hayriye Sarıcaoğlu
 • Emel Bülbül Başkan
 • Şükran Tunalı
Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90 DOI: 10.5152/tdd.2012.19
Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri
 • Sibel Ersoy Evans
 • Özge Gündüz
 • Gül Erkin
 • Gonca Boztepe
 • Sedef Şahin
 • Özay Özkaya
Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98
Seboreik Dermatitli Hastalarda Yaşam Kalite Değerlendirmesi
 • Asena Çiğdem Doğramacı
 • Deniz Yurtman Havlucu
 • Nazan Savaş
Turk J Dermatol 2008; 2: 99-102
Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi
 • Nida Kaçar
 • Seniz Ergin
 • Sinan Tatlıpınar
 • Melek Demir
 • Volkan Yaylalı
 • Berna Şanlı Erdoğan
 • İlknur Kaleli
Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106
İnfantil Hemanjiomların Tedavisinde Kontakt Kriyoterapinin Etkinliği
 • Ayten Ferahbaş
 • Demet Kartal
 • Nazan Taşlıdere
 • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2008; 2: 107-110
Melanom Otomatik Teşhisi İçin Dermoskopik Görüntülerden Bir Görüntü İşleme Sistemi Geliştirilmesi: Ön Çalışma
 • Murat Borlu
 • M. Emin Yüksel
Turk J Dermatol 2008; 2: 111-115
Akne Vulgaris Tedavisi İçin İsotretinoin Alan Hastalarda Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Arzu Ataseven
 • Perihan Öztürk
 • Nursel Dilek
Turk J Dermatol 2013; 7: 130-132 DOI: 10.4274/tdd.1523
King Abdulaziz Üniversitesi Hastanesi'ne Başvuran Hastalar Arasında 'Mikozis Fungoides'in Morfolojik Paterni
 • Shagufta Tahir Mufti
Turk J Dermatol 2013; 7: 133-141 DOI: 10.4274/tdd.1563
Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7
 • Kıymet Baz
 • Gönül Aslan
 • Ayşegül Usta Güney
 • Seda Tezcan
 • Ayça Cordan Yazıcı
 • Bahar Taşdelen
 • Güliz İkizoğlu
 • Gürol Emekdaş
Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144 DOI: 10.4274/tdd.1611
Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma
 • Arun Achar
 • Samiran Bisai
 • Rabindranath Biswas
 • Mrinal Besra
 • Tapobrata Guharay
 • Tarapada Ghosh
Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149 DOI: 10.4274/tdd.1115
Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri
 • Gülşen Tükenmez Demirci
 • İlknur Altunay
 • Aslı Küçükünal
 • Eda Mertoğlu
 • Sezgi Sarıkaya
 • Güldehan Atış
 • Bilge Ateş
Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154 DOI: 10.5152/tdd.2012.32
Türkiye'nin Üç İlinde İklim Elemanları ve Pitriyazis Rozea Sıklıkları
 • Kemal Özyurt
 • Emine Çölgeçen
 • Perihan Öztürk
 • Halit Baykan
Turk J Dermatol 2012; 6: 155-157 DOI: 10.5152/tdd.2012.33
Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB
 • Evren Odyakmaz Demirsoy
 • Dilek Bayramgürler
 • Ufuk Güleç
 • Aysun Sikar Aktürk
Turk J Dermatol 2012; 6: 158-161 DOI: 10.5152/tdd.2012.34
Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi
 • Sinem Öztürk
 • Kader Köse
 • Kemal Özyurt
 • Ümit Uksal
Turk J Dermatol 2013; 7: 185-191 DOI: 10.4274/tdd.1540
Alopesi Areatalı Hastalar Hastalıkları Hakkında Ne Düşünüyorlar?
 • Müzeyyen Gönül
 • Seray Külcü Çakmak
 • Emine Ünal
 • Zeynep Bıyıklı
Turk J Dermatol 2013; 7: 192-195 DOI: 10.4274/tdd.1646
Nörofibromatozis: 11 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Gülşen Akoğlu
 • Ali Serhan Gazyağcı
 • İbrahim Kutluer
Turk J Dermatol 2013; 7: 196-200 DOI: 10.4274/tdd.1653
Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Hatice Uce Özkol
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Faruk Altun
 • Ömer Çalka
Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205 DOI: 10.4274/tdd.1627

Özgün Araştırma

Türkiye’de Dermatologların Günlük Pratiklerinde Teledermatoloji Kullanımı
 • Hamza Yıldız
 • Özlem Karabudak Abuaf
 • Memet Ersan Bilgili
Turk J Dermatol 2014; 8: 7-11 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1526
Alopesi Areatalı Hasta ve Ailelerinde Otoimmün Hastalık Varlığı ve Prognoza Etkileri
 • Hatice Ergün Duman
 • Afet Akdag Köse
 • Halim Issever
Turk J Dermatol 2016; 10: 9-13 DOI: 10.4274/tdd.2738
Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi
 • Selma Emre
 • Gülsen Akoglu
 • Ahmet Metin
 • Aysegül Çinkaya
 • Nuran Süngü
 • Serpil Aydogmus
 • Akin Sivaslioglu
Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1751
Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi
 • Aouatef Mahfoudh
 • Olfa Elmaleel
 • Houda Kalboussi
 • Lamia Bouzgarrou
 • Asma Mahfoudh
 • Taoufik Khalfallah
 • Najib Mrizak
Turk J Dermatol 2017; 11: 12-16 DOI: 10.4274/tdd.3058
Biyolojik Ajanlarin Melanositik Nevuslar Üzerine Etkileri: Ön Raporu
 • Nursah Dogan
 • Nilgün Bilen
 • Aysun Sikar Aktürk
 • Çigdem Çaglayan
 • Ayse Cefle
Turk J Dermatol 2016; 10: 14-18 DOI: 10.4274/tdd.2787
Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi
 • Hanife Merve Akça
 • Isil Bulur
 • Zeynep Nurhan Saraçoglu
 • Hilal Kaya Erdogan
 • Semra Çelebi
Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21 DOI: 10.4274/tdd.3118
Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
 • Pinar Özuguz
 • Seval Dogruk Kaçar
 • Fatma Tuncez Akyürek
 • Hanife Üzel
Turk J Dermatol 2014; 8: 19-22 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1826
Saç Hastalıkları Ünitesi Deneyimi: 1,617 Olgunun Analizi
 • Asli Bilgiç Temel
 • Yesim Senol
 • Berna Nazlim
 • Birgül Özkesici
 • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2016; 10: 19-26 DOI: 10.4274/tdd.2810
Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı
 • Deniz Aksu Arica
 • Leyla Baykal Selçuk
 • Turhan Aran
 • Elif Ates
 • Savas Yayli
 • Sevgi Bahadir
Turk J Dermatol 2017; 11: 22-27 DOI: 10.4274/tdd.3210
Psoriasis: Kırsal Bölge Dermatoloji Kliniğinden Sosyodemografik ve Klinik Veriler
 • Gülsen Akoglu
Turk J Dermatol 2014; 8: 23-28 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1648
Psoriasisli Hastalarda Serum Nöroinflamatuvar Belirteç Seviyeleri ve Genis Çapli Periferik Sinir Lifi Fonksiyonlarinin Degerlendirilmesi
 • Ali Balevi
 • Mustafa Özdemir
 • Figen Güney
 • Hüseyin Tol
 • Nilsel Okudan
 • Muaz Belviranli
 • Kemal Tahir Sahin
Turk J Dermatol 2016; 10: 54-58 DOI: 10.4274/tdd.2835
Hastaneye Yatirilarak Tedavi Edilen Alt Ekstremite Yerlesimli Selülit Hastalarinin Risk Faktörleri ve Tedaviye Yanit Açisindan Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi
 • Lale Mehdi
 • Algün Polat Ekinci
 • Can Baykal
Turk J Dermatol 2016; 10: 59-64 DOI: 10.4274/tdd.2871
Saglikli Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalisma
 • Birgül Tepe
 • Ibrahim Hakan Bucak
 • Habip Almis
Turk J Dermatol 2016; 10: 65-69 DOI: 10.4274/tdd.2878
Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 • İjlal Erturan
 • İnci Meltem Atay
 • Taylan Oksay
 • Vedat Ali Yürekli
 • Arif Demirdaş
 • Ali Murat Ceyhan
 • Oya Oylum Argun
 • Ahmet Güzel
Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1895
Tokat Devlet Hastanesine 2007-2011 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları
 • Yalçın Baş
 • Göknur Kalkan
 • Günseli Şefika Pancar
 • Havva Yıldız Seçkin
 • Ahmet Müslehiddinoğlu
Turk J Dermatol 2014; 8: 84-87 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1794
Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri: Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Funda Kemeriz
 • Nazan Emiroğlu
 • Mustafa Caner Meydan
Turk J Dermatol 2014; 8: 88-94 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1908
Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi
 • Yalçin Bas
 • Göknur Kalkan
 • Havva Yildiz Seçkin
 • Zennure Takci
 • Safak Sahin
 • Ayse Kevser Demir
Turk J Dermatol 2014; 8: 95-100 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1905
Kamu Hastanesine ve Özel Hastaneye Basvuran Akne Vulgarisli Hastalarin Yasam Kalitelerinin Karsilastirilmasi
 • Asude Kara
 • Aslihan Kirkagaç
 • Emine Tugba Alatas
 • Gürsoy Dogan
 • Metin Piçakçiefe
Turk J Dermatol 2016; 10: 100-104 DOI: 10.4274/tdd.2857
On Sekiz Yas Üzeri Kadinlarin Genital Verru, Servikal Kanser ve Human Papilloma Virüs Asisi Hakkinda Bilgi, Tutum ve Davranislari
 • Gülcan Saylam Kurtipek
 • Fatma Göksin Cihan
 • Arzu Ataseven
 • Ilkay Özer
 • Zeynep Can Turhan
Turk J Dermatol 2016; 10: 105-109 DOI: 10.4274/tdd.2894