Yeni Yayınlar

Dermatoskopi, Patern Analizini Temel Alan Algoritmik Bir Yöntem
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 47-47
Cosmeceuticals and Active Cosmetics
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 48-48
Nonsurgical Lip and Eye Rejuvenation Techniques (Hazirlayan: Tamer Irfan Kaya)
Turk J Dermatol 2017; 11: 49-49
Therapy in Pediatric Dermatology (Hazirlayan: Tamer Irfan Kaya)
Turk J Dermatol 2017; 11: 50-50
Challenging Cases in Dermatology
Turk J Dermatol 2015; 9: 63-64
Rook’s Textbook of Dermatology, 9th Edition
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 91-91
Dermatoloji Rehberi
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 92-92
Dermatopatoloji Atlasi (Hazirlayan: Tamer Irfan Kaya)
Turk J Dermatol 2017; 11: 96-96
Immunomodulatory and Immunsuppressive (Hazirlayan: Tamer Irfan Kaya)
Turk J Dermatol 2017; 11: 97-97
Alerjik Deri Hastalıklarında Tanı Testleri
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2015; 9: 113-113
Cryosurgery. A Practical Manual
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2015; 9: 114-114
Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 135-135
Atlas of Minimally Invasive Facelift Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 136-136
Tzanck Yaymada Basamakli Tani Yaklasimi (Hazirlayan: Soner Uzun)
Turk J Dermatol 2017; 11: 146-146
Hair and Scalp Disorders (Hazirlayan: Tamer Irfan Kaya)
Turk J Dermatol 2017; 11: 147-147
A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema(Hazirlayan: Tamer Irfan Kaya)
Turk J Dermatol 2017; 11: 148-148
EDİTÖR YORUMU
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2015; 9: 166-166
EDİTÖR YORUMU
 • Tamer İrfan Kaya
Turk J Dermatol 2015; 9: 167-167
Textbook of Aging Skin
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 170-170
Pruritus
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2016; 10: 171-171
Otoimmün Büllöz Hastalıklar (Hazırlayan: Tamer İrfan Kaya)
Turk J Dermatol 2017; 11: 198-198
Acne and Acneiform Eruptions (Hazırlayan: Tamer İrfan Kaya)
Turk J Dermatol 2017; 11: 199-199
The Difficult Hair Loss Patient: Guide to Successful Management of Alopecia and Related Conditions
 • Tamer Irfan Kaya
Turk J Dermatol 2015; 9: 215-215
Innovations and Advances in Wound Healing
 • Tamer İrfan Kaya
Turk J Dermatol 2015; 9: 216-216
Neonatal and Infant Dermatology, 3rd Edition
 • İlgen Ertam
Turk J Dermatol 2014; 8: 255-255

Özgün Araştırma

Türkiye’de Dermatoloji Alanında Yapılan Yayınların Beş Yıllık Değerlendirmesi
 • Andaç Salman
Turk J Dermatol 2018; 12: 129-134 DOI: 10.4274/tdd.3557

Çeşitli

Yeni Yayınlar
 • Ilgen Ertam
Turk J Dermatol 2014; 8: 134-134
Yeni Yayınlar
 • İlgen Ertam
Turk J Dermatol 2014; 8: 188-188