Özgün Araştırma

Saç Hastalıkları Ünitesi Deneyimi: 1,617 Olgunun Analizi
  • Asli Bilgiç Temel
  • Yesim Senol
  • Berna Nazlim
  • Birgül Özkesici
  • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2016; 10: 19-26 DOI: 10.4274/tdd.2810

Sürekli Eğitim

Trikoskopi
  • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2015; 9: 65-71 DOI: 10.4274/tdd.2015.09.65

Özgün Araştırma

Alopesi Areatalı Hastalarda El Dermoskopu Kullanarak Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi
  • Özlem Karadağ Köse
  • A. Tülin Güleç
Turk J Dermatol 2018; 12: 143-148 DOI: 10.4274/tdd.3624