Orijinal Araştırma

Orta Şiddette Akne Vulgaris Tedavisinde Aralıklı Düşük Doz İzotretinoin Tedavisi
 • Belçin Izol
 • Emel Bülbül Başkan
 • Zübeyde Başar
 • Şükran Tunalı
 • Hayriye Sarıcaoğlu
Turk J Dermatol 2012; 6: 7-12 DOI: 10.5152/tdd.2012.02
Akne Vulgaris Tedavisi İçin İsotretinoin Alan Hastalarda Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Arzu Ataseven
 • Perihan Öztürk
 • Nursel Dilek
Turk J Dermatol 2013; 7: 130-132 DOI: 10.4274/tdd.1523

Özgün Araştırma

İsotretinoin Böbrekler Üzerinde Güvenli Bir Tedavidir: Geriye Dönük Bir Çalışma
 • Nehir Parlak
 • Emine Ünal
 • Nurkan Aksoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 18-22 DOI: 10.4274/tdd.3478

Olgu Sunumu

Konfluent ve Retiküler Papillomatozun Doksisiklin ve Tretinoin ile Başarılı Tedavisi: Beş Olguluk Seri
 • Atiye Oğrum
 • Arzu Karataş
 • Nermin Karaosmanoğlu
 • Hatice Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2019; 13: 35-38 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2376

Olgu Sunumu

Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu
 • Ayşegül Turan
 • Emel Bülbül Başkan
 • Hakan Turan
 • Şaduman Balaban Adım
 • Hayriye Sarıcaoğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 242-244 DOI: 10.4274/tdd.1307