Özgün Araştırma

Alopesi Areatalı Hasta ve Ailelerinde Otoimmün Hastalık Varlığı ve Prognoza Etkileri
  • Hatice Ergün Duman
  • Afet Akdag Köse
  • Halim Issever
Turk J Dermatol 2016; 10: 9-13 DOI: 10.4274/tdd.2738