Derleme

Behçet Hastaliginda Tedavi
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2007; 1: 1-7
Hiperhidroz ve Tedavisi: Palmoplantar Hiperhidroz Tedavisinde Güvenli ve Etkili Bir Seçenek, İyontoforez
 • Deren Özcan
 • A. Tülin Güleç
Turk J Dermatol 2011; 5: 5-12 DOI: 10.5152/tdd.2011.01
Psoriasisin Sistemik Tedavi Kilavuzu: Yöntem Seçimi ve Izlemle Ilgili Pratik Öneriler, Tartismali Konular
 • Tülin Ergun
Turk J Dermatol 2007; 1: 8-14
Hidradenitis Süpürativa
 • Müzeyyen Gönül
 • Ülker Gül
Turk J Dermatol 2009; 3: 9-12
Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
 • Beril Gülüş Demirel
 • Murat Borlu
Turk J Dermatol 2010; 4: 33-39 DOI: 10.5152/tdd.2010.01
Vulvanın Pigmente Lezyonları
 • Ercan Arca
 • Gürol Açıkgöz
 • Çağlayan Çağdaş Demirci
Turk J Dermatol 2012; 6: 39-44 DOI: 10.5152/tdd.2012.09
Dermatolojide Bitkisel Tedavi-Fitoterapi
 • Çiçek Durusoy
 • Betül Gözel Ulusal
Turk J Dermatol 2007; 1: 47-50
Vitamin D ve Deri
 • İbrahim Özmen
 • Osman Köse
Turk J Dermatol 2008; 2: 77-83
Distal Lateral Tirnak Batmalarinin Tedavisi
 • Semih Tatlican
Turk J Dermatol 2017; 11: 80-85 DOI: 10.4274/tdd.2889
Psoriasis ve Beslenme İlişkisi
 • Leyla Tevfikoğlu Alceylan
 • Nevin Şanlıer
Turk J Dermatol 2015; 9: 81-85 DOI: 10.4274/tdd.2707
Psoriatik Tırnak Tanı ve Tedavisi
 • Pınar Kulluk
 • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2009; 3: 83-88
Pemfigusun Güncel Tedavisi ve Yönetimi
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2012; 6: 91-101 DOI: 10.5152/tdd.2012.20
Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı
 • Emine Çölgeçen
 • Ayten Ferahbaş
Turk J Dermatol 2011; 5: 92-100 DOI: 10.5152/tdd.2011.21
Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut
 • Başak Yalçın
 • Nilgün Atakan
 • Nihal Kundakçı
 • Ferda Artüz
Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107 DOI: DOI: 10.4274/tdd.2140
Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları
 • Mutlu Çayırlı
 • Gürol Açıkgöz
 • Ercan Arca
Turk J Dermatol 2013; 7: 150-154 DOI: 10.4274/tdd.1584
Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları
 • Ercan Çalışkan
 • İbrahim Özmen
 • Gürol Açıkgöz
 • Mustafa Tunca
Turk J Dermatol 2014; 8: 154-160 DOI: 10.4274/tdd.2018
Hedgehog
 • Oktay Avcı
Turk J Dermatol 2012; 6: 162-167 DOI: 10.5152/tdd.2012.35

Ana Konu

Tinea Kapitis
 • Özlem Dicle
 • Birgül Özkesici
Turk J Dermatol 2013; 7: 1-8
Ülser Tedavisinde Yara Örtüleri
 • Ümit Türsen
Turk J Dermatol 2013; 7: 61-71
Selülite Güncel Bir Yaklaşım
 • Gürol Açıkgöz
 • Serbay Gürel
Turk J Dermatol 2014; 8: 74-78
Akne
 • Emel Güngör
Turk J Dermatol 2012; 6: 138-149 DOI: 10.5152/tdd.2012.31
İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisi
 • Dilek Bayramgürler
 • Aysun Şikar Aktürk
Turk J Dermatol 2014; 8: 191-196

Olgu Sunumu

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisine İyi Yanıt Veren Melkersson-Rosenthal Sendromu; Olgu Sunumu
 • Engin Şenel
 • A. Tülin Güleç
Turk J Dermatol 2009; 3: 16-18
Konflüan ve Retiküle Papillomatöz: Doksisikline Yanıt Veren Bir Olgu Sunumu
 • Muhterem Polat
 • Ferda Artüz
 • Sezer Kulaçoğlu
 • Nurdan Lenk
 • Nuran Allı
Turk J Dermatol 2008; 2: 21-23
Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare
 • Şeval Doğruk Kaçar
 • Pınar Özuğuz
 • Fatma Aktepe
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30 DOI: 10.4274/tdd.1801
Setuksimab Tedavisine Bağlı Akneiform Erüpsiyon: Bir Olgu Sunumu
 • Özer Arıcan
 • Neşe Önver
Turk J Dermatol 2011; 5: 29-32 DOI: 10.5152/tdd.2011.06
Herediter Anjiyoödem: Üç Olgu Sunumu ve Tanı ve Tedavide Yaklaşım
 • Şadiye Kuş
 • Deniz Yücelten
Turk J Dermatol 2009; 3: 43-46
Asitretin Tedavisi Sonrasında Hafif Alevlenmeler ile Seyreden Bir Juvenil Subkorneal Dermatoz Olgusu
 • F. Şule Afşar
 • Ragıp Ortaç
 • Gülden Diniz
Turk J Dermatol 2010; 4: 84-87 DOI: 10.5152/tdd.2010.14
Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu
 • Berna Aksoy
 • Hüseyin Üstün
 • Asuman Çelik
 • Hasan Mete Aksoy
 • Nilgün Atakan
Turk J Dermatol 2009; 3: 89-92
Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu
 • Sibel Tekin
 • Meltem Türkmen
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Gülşen Kandillioğlu
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96
Dapson Tedavisine Tam Yanıt Alınan Eozinofilik Pannikülit; Olgu Sunumu
 • Ekrem Aktaş
 • Nazan Taşlıdere
 • Özlem Canöz
Turk J Dermatol 2010; 4: 94-96 DOI: 10.5152/tdd.2010.16
Leiyomyomatozis Kutis
 • Aslı Ürkmez
 • İlgen Ertam
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • Alican Kazandı
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103 DOI: 10.5152/tdd.2011.22
UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus
 • Pınar Özuğuz
 • Merve Demir
 • Şeval Doğruk Kaçar
 • Çiğdem Tokyol
 • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2014; 8: 108-110 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1595
Anjiyoödem Kliniğiyle Ortaya Çıkan Vena Kava Superior Sendromlu İki Olgu: Olgu sunumu
 • Bahar Sevimli Dikicier
 • Nurcan Metin
 • Berna Kılıç
 • Mustafa Teoman Erdem
Turk J Dermatol 2014; 8: 111-113 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1574
Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı
 • Caner Aykol
 • İnci Mevlitoğlu
 • Hüseyin Tol
 • Yeliz Uçar Tavlı
Turk J Dermatol 2012; 6: 114-116 DOI: 10.5152/tdd.2012.25
Doksisiklin Tedavisinin Neden Oldugu Özofajit
 • Engin Senel
 • Firdevs Topal
 • Cem Mansuroglu
 • Yasemin Yuyucu Karabulut
Turk J Dermatol 2016; 10: 122-124 DOI: 10.4274/tdd.1896
Tek Ayakta Çoklu Tüberkülozis Verrukoza Kutis Lezyonu: Olgu Sunumu
 • Seyamak Saleky
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 • Işıl Bulur
 • Evrim Çiftçi
Turk J Dermatol 2015; 9: 141-144 DOI: 10.4274/tdd.1955
Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Nazan Emiroğlu
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Aynur Albayrak
Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172 DOI: 10.4274/tdd.1681
Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu
 • İjlal Erturan
 • Ali Murat Ceyhan
 • Gonca Meriç
 • Vahide Baysal Akkaya
Turk J Dermatol 2012; 6: 175-177 DOI: 10.5152/tdd.2012.37
Foto Dağılım Gösteren Yaygın Granüloma Annülare Olgusu
 • Ayşegül Polat
 • Gülbahar Saraç
Turk J Dermatol 2017; 11: 189-191 DOI: 10.4274/tdd.2057
Düşük Doz Asitretinle Tedavi Edilen Liken Amiloidoz Olgusu
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Aynur Albayrak
Turk J Dermatol 2014; 8: 240-243 DOI: 10.4274/tdd.1835
Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu
 • Ayşegül Turan
 • Emel Bülbül Başkan
 • Hakan Turan
 • Şaduman Balaban Adım
 • Hayriye Sarıcaoğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 242-244 DOI: 10.4274/tdd.1307
Topikal Pimekrolimus ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Erişkin Liken Striatus Olgusu
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Hatice Ataş
 • Songül Çiftçi
 • Rüstem Şaşmaz
Turk J Dermatol 2013; 7: 252-254 DOI: 10.4274/tdd.1497

Uzman Görüşü

Dermatoloji Pratiğinde Reflektans Konfokal Mikroskop Kullanımı
 • Ayşe Esra Koku Aksu
 • Mehmet Salih Gürel
Turk J Dermatol 2015; 9: 45-52
Deri Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi
 • Gonca Elçin
Turk J Dermatol 2015; 9: 99-103 DOI: 10.4274/tdd.2759
Saç Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Güneş Gür
Turk J Dermatol 2013; 7: 103-106
El Ekzemalarında Tedavi
 • Meltem Önder
Turk J Dermatol 2014; 8: 125-128
Ürtikerli Hastaya Yaklaşım
 • Teoman Erdem
Turk J Dermatol 2014; 8: 178-182

Editöre Mektup

Dermatozis Papuloza Nigra'da Topikal Kantaridin Tedavisinin Etkisizliği
 • Berna Aksoy
 • Ekrem Civaş
 • Hüseyin Üstün
Turk J Dermatol 2009; 3: 50-51
Takrolimusla Tedavi Edilen Bir Liken Aureus Olgusu
 • Nazan Emiroğlu
 • Fatma Pelin Cengiz
 • Funda Kemeriz
Turk J Dermatol 2014; 8: 123-124 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1918