Derleme

Dolgu Reaksiyonları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  • Murat Durdu
  • Cansu Bozca
  • Nazim Emrah Koçer
Turk J Dermatol 2017; 11: 131-138 DOI: 10.4274/tdd.3370