Özgün Araştırma

Malign Melanomlu Hastalarda Serum Amiloid A ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 Düzeyleri: Klinik Değerlendirme ve Evre ile Korelasyon
  • Yavuz Kayaş
  • Ferhan Sağın
  • Yasemin Akçay
  • Gizem Kocabaş Yenipazar
  • Elif Azarsız
  • Eser Sözmen
  • Fezal Özdemir
  • Işıl Karaarslan
Turk J Dermatol 2018; 12: 135-142 DOI: 10.4274/tdd.3643