Olgu Sunumu

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu
  • Ali Murat Ceyhan
  • İclal Erturan
  • Gonca Meriç
  • Giray Aynalı
  • Yunus Ugan
  • Mehmet Şahin
Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34 DOI: 10.5152/tdd.1039

Derleme

Çocuklarda Otoinflamatuvar Hastalıkların Deri Bulguları
  • Nursel Dilek
  • Ümit Ukşal
Turk J Dermatol 2014; 8: 216-222 DOI: 10.4274/tdd.2157