Özgün Araştırma

Kronik Spontan Ürtikerde T Regülatuvar Hücre Düzeyi ve D Vitamini Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi
  • Işıl Bulur
  • Hilal Kaya Erdoğan
  • Semra Yiğitaslan
  • Olga Meltem Akay
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 172-176 DOI: 10.4274/tdd.3720