Olgu Sunumu

Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Hastada Sonradan Gelişen Pitriyazis Likenoides
  • Can Baykal
  • Zeynep Yılmaz
  • Kurtuluş Didem Yazganoğlu
  • Nesimi Büyükbabani
Turk J Dermatol 2018; 12: 194-197 DOI: 10.4274/tdd.3087