Olgu Sunumu

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu
 • Sibel Tekin
 • Meltem Türkmen
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Gülşen Kandillioğlu
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96

Orijinal Araştırma

Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB
 • Evren Odyakmaz Demirsoy
 • Dilek Bayramgürler
 • Ufuk Güleç
 • Aysun Sikar Aktürk
Turk J Dermatol 2012; 6: 158-161 DOI: 10.5152/tdd.2012.34

Olgu Sunumu

Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Hastada Sonradan Gelişen Pitriyazis Likenoides
 • Can Baykal
 • Zeynep Yılmaz
 • Kurtuluş Didem Yazganoğlu
 • Nesimi Büyükbabani
Turk J Dermatol 2018; 12: 194-197 DOI: 10.4274/tdd.3087