Orijinal Makale

Epilasyonda Diod Lazer
 • Turna Ilknur
 • Pinar Koç
 • Bedriye Turhan
 • Melda Demirtasoglu
 • Sebnem Özkan
Turk J Dermatol 2007; 1: 33-37

Olgu Sunumu

Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu
 • Hakan Turan
 • Fahri Halit Beşir
 • Esma Uslu
 • Feyza Başar
 • Emrah Gün
 • Yavuz Geçer
Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44 DOI: 10.4274/tdd.1528
Leiyomyomatozis Kutis
 • Aslı Ürkmez
 • İlgen Ertam
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • Alican Kazandı
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103 DOI: 10.5152/tdd.2011.22

Özgün Araştırma

Vitiligo ve Fibromiyalji Sendromu Arasında Muhtemel Bir Bağlantı Olabilir mi?
 • Ayhan Aşkın
 • Ayten Özkan
 • Seciye Eda Bıyıklı
 • Aliye Tosun
Turk J Dermatol 2018; 12: 100-106 DOI: 10.4274/tdd.3611

Olgu Sunumu

Nekrotik Ülserlerle Seyreden Yaygın Eritema Nodozum Leprozum Reaksiyonu: Olgu Sunumu
 • Hatice Uce Özkol
 • Ömer Çalka
 • İrfan Bayram
Turk J Dermatol 2018; 12: 113-115 DOI: 10.4274/tdd.2325

Orijinal Araştırma

Kaşıntı ve Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Güldehan Atis
 • Ilknur Kivanç Altunay
 • Fatma Basoglu
 • Jülide Öncü
Turk J Dermatol 2017; 11: 119-122 DOI: 10.4274/tdd.3239