Orijinal Araştırma

Alopesi Areatalı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Müzeyyen Gönül
 • Ülker Gül
 • Emine Pişkin
 • Seray Külcü Çakmak
 • Seçil Soylu
 • Arzu Kılıç
 • Zeynep Bıyıklı
Turk J Dermatol 2011; 5: 43-47 DOI: 10.5152/tdd.2011.10

Orijinal Araştırma

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarinin CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri
 • Ali Bacanli
 • Ayse Akman Karakas
 • Nilgün Sallakçi
 • Sühan Günasti Topal
 • Soner Uzun
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79 DOI: 10.4274/tdd.3226
Hafif Şiddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres İlişkisi
 • Fadime Kilinç
 • Ayse Akbas
 • Ahu Yorulmaz
 • Sertaç Sener
 • Salim Neselioglu
 • Özcan Erel
 • Ahmet Metin
Turk J Dermatol 2017; 11: 114-118 DOI: 10.4274/tdd.3246

Özgün Araştırma

Kronik Spontan Ürtikerde T Regülatuvar Hücre Düzeyi ve D Vitamini Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Işıl Bulur
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Semra Yiğitaslan
 • Olga Meltem Akay
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 172-176 DOI: 10.4274/tdd.3720