Orijinal Araştırma

Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi
  • Nuran Süngü
  • Merve Meryem Kiran
  • Hayriye Tatli Dogan
  • Aydan Kiliçarslan
  • Emre Karakök
  • Erol Demirseren
  • Akin Aktas
Turk J Dermatol 2017; 11: 109-113 DOI: 10.4274/tdd.3243