Orijinal Araştırma

Liken Planopilarisde CK15, CD34, Nestin ve CD200 Ekspresyonlari
  • Özlem Dicle
  • Çiler Çelik Özenci
  • Pinar Sahin
  • Berna Nazlim Altinok
  • Mehmet Akif Çiftçioglu
Turk J Dermatol 2017; 11: 70-74 DOI: 10.4274/tdd.3225

Özgün Araştırma

Türkiye’den Primer Sikatrisli Alopesilerin Klinik Değerlendirmesi: 97 Olgunun Geriye Dönük Analizi
  • Birgül Özkesici Kurt
  • Yeşim Şenol
  • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2018; 12: 177-182 DOI: 10.4274/tdd.3679