Orijinal Araştırma

Dermatolojide İlaç Reaksiyonları
 • Esra Adışen
 • Fulya Karaca
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 1-5
Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi
 • Ebru Güler
 • Beril Gülüş Demirel
 • Olgun Kontaş
Turk J Dermatol 2011; 5: 66-70 DOI: 10.5152/tdd.2011.15
Çocuklarda Kutanöz Mastositoz: Demografik, Klinik ve Histopatolojik Bulgular
 • Esin Atik
 • Serefettin Canda
 • Gamze Serarslan
Turk J Dermatol 2008; 2: 69-72

Olgu Sunumu

Radyoterapiye Yanit Veren Bir Primer Kütanöz CD30+ Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu
 • Meltem Türkmen
 • Ilgen Ertam
 • Gülsen Kandiloglu
 • Sibel Alper
Turk J Dermatol 2007; 1: 21-23
Yüzün Multipl Milier Osteoma Kutisi: Bir Olgu
 • Selma Emre
 • Gülsen Akoglu
 • Sibel Orhun Yavuz
 • Gözde Kurtoglu
 • Ahmet Metin
Turk J Dermatol 2014; 8: 39-41 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1538
Kulakta Kutanöz Layşmanyazisi Taklit Eden Spitz Nevüs
 • İbrahim Özmen
 • Osman Köse
 • Murat Demiriz
Turk J Dermatol 2010; 4: 55-57 DOI: 10.5152/tdd.2010.05
Mukokutanöz Pigmentasyonun Nadir Bir Nedeni: Laugier Hunziker Sendromu
 • Ali Murat Ceyhan
 • Gonca Meriç
 • Vahide Baysal Akaya
Turk J Dermatol 2011; 5: 75-78 DOI: 10.5152/tdd.2011.17
İtrakonazole Yanıt Veren Primer Kutanöz Blastomikoz: Olgu Sunumu
 • Aysun Şikar Aktürk
 • Nurşad Çiftçi Aslan
 • Rebiay Kıran
 • Kürşat Demir Yıldız
Turk J Dermatol 2010; 4: 81-83 DOI: 10.5152/tdd.2010.13
Erişkin Tip Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu - Dermatopatoloji
 • Engin Sezer
 • Emel Erkek
 • Sedef Şahin
 • Emel Dikicioğlu Çetin
Turk J Dermatol 2011; 5: 82-84 DOI: 10.5152/tdd.2011.19
Kutanöz Poliarteritis Nodoza
 • Beril Gülüş Demirel
 • Serap Utaş
 • Olgun Kontaş
Turk J Dermatol 2010; 4: 97-100 DOI: 10.5152/tdd.2010.17
Brezilya Gezisi Sonrası Dermatobia Hominis’in Neden Olduğu Subkutanöz Miyaz Olgusu
 • Fatma Kamer Varıcı Balcı
 • Saniye Ataman
 • Erkan Güler
 • Mehmet Karakuş
 • Ayşegül Ünver Yolasığmaz
 • Seray Töz
 • Nevin Turgay
 • Yusuf Özbel
Turk J Dermatol 2017; 11: 192-195 DOI: 10.4274/tdd.2178

Derleme

Kutanöz Hamartomlar
 • Jale Yüksek
 • Engin Sezer
Turk J Dermatol 2008; 2: 47-51
Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı
 • Emine Çölgeçen
 • Ayten Ferahbaş
Turk J Dermatol 2011; 5: 92-100 DOI: 10.5152/tdd.2011.21
Epidermal Büyüme Faktör Reseptör İnhibitörleri ve Dermatolojik Yan Etkiler
 • Arzu Kılıç
Turk J Dermatol 2012; 6: 168-174 DOI: 10.5152/tdd.2012.36

Ana Konu

Sarkoidoz
 • Nilgün Solak Tekin
Turk J Dermatol 2012; 6: 80-86 DOI: 10.5152/tdd.2012.18
Dermatolojide İlaç Reaksiyonları
 • Didem Dinçer
Turk J Dermatol 2013; 7: 179-184

Sürekli Eğitim

Kutanöz Leishmaniasis
 • Mehmet Harman
Turk J Dermatol 2015; 9: 168-176 DOI: 10.4274/tdd.2880