Olgu Sunumu

Kutanöz Poliarteritis Nodoza
  • Beril Gülüş Demirel
  • Serap Utaş
  • Olgun Kontaş
Turk J Dermatol 2010; 4: 97-100 DOI: 10.5152/tdd.2010.17

Ana Konu

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisi
  • Dilek Bayramgürler
  • Aysun Şikar Aktürk
Turk J Dermatol 2014; 8: 191-196