Sürekli Eğitim

Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler
 • Can Baykal
 • Algün Polat Ekinci
Turk J Dermatol 2015; 9: 1-7 DOI: 10.4274/tdd.2671
Çocukluk Çağında Hipertrikoz
 • Nursel Dilek
 • Sevgi Bahadır
Turk J Dermatol 2018; 12: 1-8 DOI: 10.4274/tdd.3363

Olgu Sunumu

Çocuklarda Nadir Görülen Bir Hastalik: Anjiyokeratoma Sirkumskriptum Naviforme
 • Hatice Uce Özkol
 • Gülay Bulut
 • Ömer Çalka
Turk J Dermatol 2017; 11: 37-39 DOI: 10.4274/tdd.2047
Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu
 • Hakan Turan
 • Fahri Halit Beşir
 • Esma Uslu
 • Feyza Başar
 • Emrah Gün
 • Yavuz Geçer
Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44 DOI: 10.4274/tdd.1528
Dev Konjenital Melanositik Nevüs Üzerinde Pleksiform Nörofibroma - Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu
 • Zübeyde Başar
 • Emel Bülbül Başkan
 • Hayriye Sarıcaoğlu
 • Şaduman Balaban Adım
Turk J Dermatol 2011; 5: 56-60 DOI: 10.5152/tdd.2011.13