Olgu Sunumu

Konfluent ve Retiküler Papillomatozun Doksisiklin ve Tretinoin ile Başarılı Tedavisi: Beş Olguluk Seri
  • Atiye Oğrum
  • Arzu Karataş
  • Nermin Karaosmanoğlu
  • Hatice Meral Ekşioğlu
Turk J Dermatol 2019; 13: 35-38 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2014.2376

Olgu Sunumu

Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu
  • Ayşegül Turan
  • Emel Bülbül Başkan
  • Hakan Turan
  • Şaduman Balaban Adım
  • Hayriye Sarıcaoğlu
Turk J Dermatol 2013; 7: 242-244 DOI: 10.4274/tdd.1307