Olgu Sunumu

Ofuji'nin Papuloeritroderması: İki Olgu Sunumu
 • Gülben Sarıcı
 • Rafet Koca
 • Selda Işık
 • Tuna Sezer
 • Saniye Çınar
 • Nilüfer Onak Kandemir
Turk J Dermatol 2011; 5: 13-17 DOI: 10.5152/tdd.2011.02

Özgün Araştırma

Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoidli Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total İmmünoglobulin E Düzeylerine Etkisi
 • Pınar İncel Uysal
 • Yıldız Hayran
 • Neslihan Akdoğan
 • Ayşe Öktem
 • Ahmet Atılan
 • Güneş Gür Aksoy
 • Başak Yalçın
Turk J Dermatol 2018; 12: 159-166 DOI: 10.4274/tdd.3668